Täringumängud lasteaias ja algklassides


Avaldaja:Tuuli Koitjärv17. Aprill 2014

Täringumängud pakuvad mängulusti erinevas vanuses mängijatele, nii lastele kui ka täiskasvanutele. Ülevaate veebipõhiste täringute kasutamisvõimalustest ja täringumängudest annab Koolielu algõpetuse ainemoderaator Tuuli Koitjärv.

Täringud kuuluvad traditsiooniliste lauamängude juurde, kuid nende abil saab ka toredaid lugemis-, arvutamis- ning joonistamismänge mängida. Traditsiooniliselt kuuetahuliste täpikestega varustatud klotsikeste kasutamine annab võimalusi õppeainete lõiminguks ning muudab õppimise mängulisemaks ning mitmekülgsemaks. Väga populaarseks on saanud loovjutukuste kirjutamisel pilditäringud, mida kahjuks virtuaalsel kujul ma leidnud ei ole. Tutvustan tänases artiklis virtuaalsete täringute kasutamisvõimalusi ning erinevaid metoodilisi võtteid täringute kasutamiseks ainetunnis.

täring 1

Tähe- ja sõnatäringute abil saab mängida huvitavaid sõnamänge või luua vigurjutte. Virtual Dice keskkonnas saab luua täringuid, millele saab lisada kuni viietähelisi sõnu. 6-, 8-, 10- või 12-tahulistele täringutele saab kirjutada kas üksikuid tähti, häälikuühendeid või lühemaid täpitähtedega sõnu. Selleks tuleb klõpsata tekstil “Customise your die” ning lisada sobiv tekst. Lõpetuseks vali “Create”. Täringute abil võib luua üksikuid sõnu või loodud sõnade abil kirjutada lühijutt. Õpetaja võiks anda ülesande täitmiseks ajapiirangu. Harjutusi sobib lahendada erinevates tunniosades.

Näiteid harjutustest

 • koosta antud häälikuühendiga sõnu
 • koosta antud tähega algavaid sõnu
 • koosta antud tähega lõppevaid sõnu
 • koosta kirjutatud sõnadega lause, naljajutt vms

 Word dice täring2keskkonnas saab luua kuni kaks oma sõnadega kuuetahulist täringut. Sõnatäringuid
saab veeretada ühe- või kahekaupa. Täringute kasutamisele tuleb loovalt läheneda ning lasta fantaasial lennata. Vanemad õpilased suudavad ise mängureegleid luua.

Näiteid harjutustest:

 • koosta kahe veeretatud sõnaga lausearjutustest
 • koosta veeretatud sõnaga liitlause (kummaski lauseosas üks täringul olev sõna)
 • koosta lause veeretatud sõnadele sama tähendusega sõnadest (vastandsõnad)  

täring3

Tähetäringutega on hea mängida tähe- või sõnaotsimismänge. Kaheteistkümnel täringul kuvatakse neid veeretades mängijale tähekombinatsioonid. Veeretatud valikutest võib otsida sõnu või luua lauseid, kus kõrvuti asetsevatest tähtedest saavad sõnade algustähed lauses.

täring4

Näiteid harjutustest:

 • leia kõrvuti olevatest tähtedest tähestikulõike
 • otsi tähtedest sõnu
 • moodusta kindla pikkusega lause tähtedest, mis asetsevad kõrvuti

Vestlust juhtida ning teemast kokkuvõtet aitab teha küsimustega täringutabel. Õpetajal tuleb koostada eelnevalt tööleht, mida saab korduvalt kasutada. Veeretatud silmade abil valib mängija tabelist küsimuse ning vastab sellele. Antud küsimust hiljem ei kasutata. Selle võib pärast vastamist kinni katta. Mängijad veeretavad kordamööda kahte täringut ning valivad koordinaatide abil küsimuse (näide). Siit leiate soovi korral aluse, kus on võimalik oma küsimused sisestada. Ühel mänguväljal võib olla küsimusi mitme teema kohta.

Virtual Dice on programm, kus saab kasutada 1-3 täringut ning lisaks võimalust harjutada täringu veeretamisega liitmist ja lahutamist. Üks täring näitab arvu, teine täring määrab tehte. Õpetaja võiks alustada arvust 10 ja seejärel jätkatakse arvutamisega. Mängu juures on oluline tähelepanelik jälgimine ning eelneva vastuse meeldejätmine.etavad kordamööda kaks täringut ning v

täring5

alivad koordinaatide abil küsimuse (näide). Siit leiate soovi korral aluse, kus on võimalik oma küsimused sisestada. Ühel mänguväljal võ

ib olla küsimusi mitme teema kohta.

Virtuaalsed täringud leiab ka Teacherled keskkonnast. Täringute abil saab harju

tada korrutamist või moodustada arve (moodusta antud numbritest suurim arv).

http://iboard.co.uk keskkond võimaldab kahe täringu abil liitmist harjutada. Selle programmi võimalused on järgmised:

 • ajapiirangu määramine

 • liitmine 10 või 12 piires

 • kahe sarnase liidetavaga arvutamine

täring6

Täringu abil saab mängida trips-traps-trulli (juhend). Mängulauaks on vähemalt 3 x 3 ruudustik. Vanemate laste puhul võib ruudustik olla veel suurem. Mängus võib osaleda 1-3 last. Veeretades tuleb ühte ruutu joonistada veeretatud täppide arv. Maksimaalselt tohib ühes ruudus olla 6 silma. Ainult kuuesilmaline ruut läheb arvesse rea, veeru või diagonaali kriipsutamiseks. Ühte ruutu võivad täita erinevad lapsed. Mäng arendab loendamisoskust ning loogilist mõtlemist. Täringubingo kestab ajaliselt kauem ning pakub põnevust pikemaks ajaks.

Arvutist võib leida ka tuntud lauamänge virtuaalsel kujul, näiteks maod ja redelid. Järgmine mäng on pärit veebilehelt http://www.mathemonsterchen.de. Mängu saab mängida korraga 1- 4 mängijat, vajadusel on kasutatakse arvutitäringuid. Nimetatud mäng on sobiv arvude koostise õppimiseks 2 (arvud 10-70) või 3 (arvud 100- 700) täringuga mäng. Mängijad veeretavad kordamööda korraga 2 või 3 täringut. Silmadest moodustatakse arvud (näiteks 34 või 43, kolme arvu puhul 234, 432, 243 jne), valikust 1 arv kirjutatakse tabeli sobivasse ringi. Võidab see, kes esimesena on kirjutanud ühte ringi 2 või 3 arvu (2 täringuga mängu õpetus ja mänguväljad ning 3 täringuga mängu õpetus ja mänguväljad)

Väga vahva täringumängu (videojuhend) õpetas Eesti Klassiõpetajate Liidu seminaril õpetaja Kulla Saar. Selle mängu jaoks on väga hea virtuaalseid täringuid kasutada. Õpilastel ei ole vaja arvutit kasutada. Mängu alguses tuleb kokku leppida, mitmekohalise arvu kohta mäng käib ning tõmmatakse vastav arv kriipse või joonistatakse sobiv arv ruute paberile. Kahe täringu veeretamisel tuleb silmade liitmisel saadud arv kirjutada vabalt valitud järgu jaoks tehtud kohale. Eesmärk on mängu lõpuks saada suurim võimalik arv. Kui täringusilmade summa tuleb üle 9, kirjutatakse paberile ühelisteks olev number. Selle mängu võlu peitub selles, et ka nõrgematel õpilastel on sama suured võiduvõimalused kui vähemvõimekatel.

Täringuga joonistamismängude kohta võib veebist mitmeid huvitavaid näiteid leida. Eriti põnevaks teeb mängu võistlusmoment, kellel õnnestub esimesena pilt valmis saada. See mäng aitab joonistamise teha nauditavaks ka neile lastele, kes muidu kunstitundidest rõõmu ei tunne. Tutvustan kaht erinevat võimalust.

Lepatriinumängule sarnaneva reeglistikuga mänge (videojuhend) leidub veebis mitmeid, neid on lithne ka ise luua. Mängus saab osaleda 2-4 mängijat. Suurema lastearvu korral võib järjekorra ootamine igavust tekitada. Mängu jaoks on vaja juhendit, mis koosneb kuuest pildidetailist. Arvud 1-6 on seotud kindlate elementidega lepatriinupildist. Veeretades täringut tuleb joonistada  ette antud pildiosa. Mängu võidab see, kes saab esimesena kõikidele mänguväljadele (oleneb mitme pildi joonistamine kokku lepitakse) tervikpildid. Veebilehelt leiate ka prinditava mänguvälja ja reeglid. Loe lisaks artiklit ühe lapsevanema blogist. (Näide - noorematele õpilastele)pilt

Teine variant täringuga joonistamisest (videojuhend) nõuab tervikpildi joonistamist vastavalt veeretatud silmade arvule, kuid siin valmib igal osalejal omanäoline joonistus. Igas voorus joonistatakse üks konkreetne element, näiteks esimesena alustatakse päkapiku keha joonistamist, seejärel pea jne (valik näiteid). Suuremad lapsed võivad ise mänguvälja joonistada.

Kevade saabudes on eriti sobilik kasutada mängulisi õppemeetodeid. Mäng ei ole väikese inimese töö, mängu naudivad nii suured kui väikesed. Mängides saabub suvevaheaeg mängulise kergusega kõikide jaoks. Ja kevadväsimus on nagu peoga pühitud. Mängulusti viimasesse õppeveerandisse!

Materjalid ja pildid kogus kokku Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator Tuuli Koitjärv.

Samal teemal:

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet