Avati Tartu Ülikooli Pedagogicumi haridusuuenduskeskus


Avaldaja:Madli Leikop22. Aprill 2014

Keskuse esemärgiks on luua ja pakkuda koolidele nüüdisaegseid õppimislahendusi, arvestades kiiresti muutuvat ja inforohket keskkonda ning infotehnoloogilisi võimalusi.

TÜ Pedagogicum avas vanas anatoomikumis haridusuuenduskeskuse, kus õpetajakoolituseks on kasutada moodne esitlus- ja õppetehnika, sh on võimalused mitmetasemeliseks video- ja helisalvestuseks, 3D printer, interaktiivsed projektorid ja puutetundlik laud. Avamist ilmestab iPadi näidistund koostöös Tartu erakooliga.
 
Euroopa kontekstis ainulaadsesse atmosfääri, vanasse anatoomikumi loodud TÜ haridusuuenduskeskuse eesmärk on viia õpetajakoolituse kvaliteet veelgi kõrgemale tasemele, sh julgustada nii tänaseid kui tulevasi õpetajaid kasutama enam innovaatilisi, haridustehnoloogilisi töövahendeid ja õppemeetodeid.
 
TÜ haridusuuenduskeskuse koordinaatori Piret Pungas-Kohvi sõnul on keskuse prioriteet tänapäevaste tehniliste võimalustega uute õppematerjalide, -vahendite ning õpikeskkonna loomine, mis aitab muuta õpetamist ja õppimist atraktiivsemaks ja tõhusamaks. „Näiteks on keskuse üldklass varustatud professionaalse salvestustehnikaga. Poolprofessionaalse salvestussüsteemi korral jälgivad õppetööd või praktikumi kolm kaugjuhitavat kaamerat ja heli salvestab kaheksa mikrofoni,“ täiendas keskuse tehnikaspetsialist Eleri Lõhmus, kelle kinnitusel saab salvestist vaadata kohe pärast tegevuse lõppu.
 
Tartu ülikooli tehnoloogiahariduse professori Margus Pedaste hinnangul kannavad haridusuuenduskeskuses õppinud inimesed kvaliteedimärki. „Võib olla kindel, et lisaks ainekavade ja oma aine hästi tundmisele oskab tulevane õpetaja kasutada klassitunnis IKT vahendeid ja pakkuda õpilastele seeläbi lisandväärtust.“
 
Keskuse kahel korrusel on õpetajakoolituse tudengite, innovatsioonikoolide ja tegevõpetajate kasutada näiteks järgmised ruumid:

I korruse üldklass on varustatud poolprofi- ja profitasemel salvestusvõimalustega, mille eesmärk on toota kvaliteetseid õppevideoid.
Lasteklassis on õppetegevuseks puutetundlik laud. Ruumis on kujunduselemendid, mis võimaldavad luua eraldi keskkonna individuaalseks töötamiseks.
Kunsti- ja käsitööklassis on õpilaste kasutada mitmeid töövahendeid, sh kaheksa elektriõmblusmasinat, programmeeritav tikkimismasin, overlokmasin, kaks triikrauda, kaks triikimislauda, nõelviltimismasin ja puutöölaud.
Arvuti- ja tehnoloogiaklassis on suur tööpind väikeste robotite tööks, robootikakomplektid, erinevad keskkonna uurimise sensorid ning 3D printer ja skanner. Juunikuus on oodata ka Euroopa esimest käsiskännerit, mis võimaldab näiteks reaalse inimese sisse skaneerida ja tema kujutise 10 korda vähendatult 3D-s välja printida.
 
TÜ haridusuuenduskeskuse ehitaja on Tartu Restauraator OÜ. Haridusuuenduskeskuse ning teaduskondade juures paiknevate didaktikakeskuste sisustamisele ja tegevuse toetusele kulus 950 294,14 eurot, millest 764 730,14 eurot moodustab Euroopa regionaalarengu fondi toetus. „Tartu ülikooli õppelaborite“ projekti koordineerib SA Archimedes.

Loe lähemalt keskuse kodulehelt.

Allikas: TÜ pressiteade.

Foto: Andres Tennus, TÜ.

Samal teemal: