Koolid saavad kandideerida Digipöörde koolitusprogrammi


Avaldaja:Merje Pors29. Aprill 2014

Samsung Electronics Baltics ja Tallinna ülikool algatasid Digipöörde projekti, mille eesmärk on õpetada koole kasutama digitaalseid seadmeid õppetöös tulemuslikumalt.

Alates tänasest saavad kõik koolid esitada taotlusi osalemaks viis kuud kestvas koolitusprogrammis, teatab projekti pressiesindaja.

Projekti koolitusjuhi Mart Laanpere sõnul on Digipööre Samsungi poolt algatatud koolide digitulevikuks ettevalmistamise programm. „Projekti pikaajalisem eesmärk on kaasajastada õppeviise, õppevara ja -keskkonda kõikides Eesti koolides, mistõttu julgustame taotlusi esitama eri tüüpi koole kõigist Eesti piirkondadest," lisas Laanpere, kes juhib Tallinna ülikooli haridustehnoloogia keskust.

Laanpere sõnul juhendavad Tallinna ülikooli teadlased viis kuud kestvas programmis koolimeeskondi digitaristu, õppevara ja -meetodite arendamisel kooli enda poolt valitud mudeli kohaselt. „Igasse koolimeeskonda on lisaks koolijuhile kaasatud ka haridustehnoloog ja neli aktiivsemat õpetajat," täpsustas Laanpere.
Foto-140429s-114.jpg

Foto täna toimunud Digipöörde koolitusprogrammi avaürituselt. Vasakul Mart Laanpere, paremal Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Maidu Varik.

Samsung Electronics Baltics presidendi Taehwan Hwangi sõnul peavad koolides omandatud oskused  käima ajaga kaasas, kuna need loovad noortele eeldused tulevikus tööturul konkureerimisel.

„Meie peamine eesmärk on uuendada koolide õppesüsteeme, muutes õpetamise ja õppimise protsessi tulemuslikumaks ja tõhusamaks ning õppekeskkonna digitaalsemaks. Tehnoloogiaettevõttena teame digiseadmete eeliseid, kuid samas ka seda, kui oluline on oskus neid kasutada," lisas Hwang.

Projekti esimeses etapis 2014. aastal koolitatakse välja 48 õpetajat ja koolijuhti kaheksast erinevast koolist. Kool, kes viib muutuse digitaalse tuleviku suunas läbi kõige edukamalt, saab aasta lõpul auhinnaks 10 000 euro väärtuselise Samsungi digiklassi. Kandideerimise tähtaeg on 20. mai kell 14.00.

Samsungi esindaja tegi tänasel avaüritusel ka näidistunni tahvelarvutiga, rääkides, õpetaja saab tahvelarvuteid seadistada nii, et õpilane näeb sealt ainult õpetaja slaide. Samuti saab õpetaja suhelda õpilastega individuaalselt arvuti kaudu, juhendada mahajääjaid ning õpilane saab õpetajale saata abipalve, kui ta millestki hästi aru ei saanud.

Rohkem informatsiooni programmi kohta leiad siit. Koolituskava leiate kõrvalolevast failist. Koolituskava.docx

Fotod tänasest avaüritusest Tallinnas Radisson Blu hotellis. Allikas: Corpore.
Foto-140429s-103.jpg

Foto-140429s-120.jpg

Foto-140429s-102.jpg