Tallinn asutab koos ülikoolidega Eesti-keskse gümnaasiumi


Avaldaja:Merje Pors22. Mai 2014

Tallinna linna ja ülikoolide töörühm hakkab üheskoos ette valmistama Eesti-keskse avatud gümnaasiumi, Collegium Estonicumi asutamist.

Idee asutada Tallinnasse Eesti ühiskonnale ja kultuurile keskenduv riigigümnaasium Collegium Estonicum (CE) kuulub Tallinna visiooninõukojale, teatab Tallinna pressiteenistus.

„Tallinnas on inglise, saksa, prantsuse, vene, juudi jt kultuure ja keeli süvendatult õpetavaid koole, puudub aga kool, mille fookuseks oleks eesti ühiskond, kultuur, kogu Eesti tähendusruum,“ põhjendavad visionäärid.

Visiooninõukoja hinnangul vajab Tallinn avatud ja nüüdisaegse koolikultuuriga gümnaasiumi, mida teistest eristab Eestiga seotud teemade süvakäsitlus ja toetumine ülikoolide intellektuaalsele ressursile.

Kolmandiku õppekavast viiksid läbi õppejõud Tallinna ülikoolidest, et tippkompetentsi toel valmistada ette laia silmaringiga noori ja abistada neid erialavalikul. Ettepaneku kohaselt asutaksid uue gümnaasiumi Eesti riik, Tallinna linn ja siin paiknevad neli avalik-õiguslikku ülikooli.

CE hakkab kasutama kaasavat õpetamisstiili, huvipõhist töökorraldust ja uusimat õpetamistarkust. „CE missioon on lõimida enesekindel eestlus 21. sajandi koolikultuuriga, mis sisaldab nii kaasaegset õpetamistehnoloogiat, innovaatilist arhitektuurset keskkonda kui ka moodsat didaktikat,“ seisab visiooninõukoja ettepanekus kooli asutamiseks.

Ülikoolid nimetasid oma esindajad töörühma, mis otsustas asuda CE visiooni läbi töötama. Töörühma juhib Tallinna ülikooli professor ja visiooninõukoja liige Mati Heidmets.

Collegium Estonicum võiks uksed avada Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks aastal 2018.

Samal teemal: