Koole oodatakse vaba tarkvara teabepäevale


Avaldaja:Laura Vetik09. September 2014

26. septembril 2014 algusega kl 9.00 toimub Rahvusraamatukogus „Vaba tarkvara teabepäev“, millel tutvustatakse vaba tarkvara kasutusvõimalusi koolides.

Teabepäeval tuleb juttu omandusliku tarkvara kõrval leiduvatest vabavaralistest lahendustest ja nende rakendamise praktikatest. Lisaks räägitakse erinevate mudelite abil haridusasutustes tööprotsesside korraldamisest ning demoesitlustes tutvustatakse mõningate vabavaraliste lahenduste kasutusvõimalusi.  

Teabepäevale on oodatud eelkõige koolijuhid, koolide IT töötajad ja haridusvaldkonna eest vastutavad kohalike omavalitsuste töötajad.

Teabepäev on tasuta, sel osalemiseks tuleb registreerida hiljemalt 22. septembril aadressil https://www.bcs.ee/~koolitus/tarkeriik2014/vabatarkvara.

Teabepäeva korraldab Avatud Lähtekoodiga ja Vaba Tarkvara Liit http://alvatal.ee/, selle läbiviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond EL struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“.

Päevakava:
Teabepäeva modereerib Jaanus Ojangu /Jaanuse südameasjaks on eestikeelse vaba arvutikeskkonna toetamine, et meie keel ja meel püsiks kindlalt ka nii globaalses digitaalmaailmas/.
09.00 - 09.20 Kogunemine, registreerimine ja hommikukohv
09.20 – 09.30 Tervitussõnad ja päeva sissejuhatus. Jaanus Ojangu.
09.30 – 10.00  Vaba ja tasuta? Vaba tarkvara mõisted ja olemus. Erinevad vabad litsentsid ja mida peaks nende kasutamisel silmas pidama. Kaido Kikkas, PhD*. /Kaido on TLÜs sotsiaalse ja vabatarkvara dotsent. Ta käib enda sõnade järgi ning on alates 2000. aastast toimetanud enda tegemisi pea eranditult üksnes vaba tarkvara abil. /
10.00 – 10.30  Miks ja milline vabatarkvara haridus- ja teadusasutustele? Kalle Kebbinau. /Kalle on 2006. aastast töötanud loodusainete õpetajana ning alates 2004. aastast arvutiõpetaja ja süsteemiadministraatorina. Vaba tarkvara maailmaga on ta tuttav aastast 2001. Tänaseks on Kalle osalenud mitmetes vabatarkvaraga seotud ettevõtmistes, viinud edukalt vabatarkvarale üle ühe kooli ning ühe lasteaia ning osalenud Tallinna Haridusameti vabatarkvara pilootprogrammis väliseksperdina. Tänasel päeval töötab ta Võrumaa Kutsehariduskeskuses IT-eriala kutseõpetajana ning süsteemiadministraatorina Tallinna Kivimäe Põhikoolis. /
10.30 – 11.00  Vaba tarkvara võimalused IKT õpetamisel. Margus Ernits. /Margus õpetab Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (EIK) mitmeid vaba  tarkvara õppeaineid nagu näiteks Linux administreerimine ja IT-taristu teenused. Lisaks juhib Margus EIK robootikaklubi, mis tegutseb pea eranditult vaba tarkvara baasil. Margus on praktik, kes julgustab looma ja kasutama vaba tarkvara lahendusi. /
11.00 - 11.30  Müncheni Linnavalitsuse kogemus vabatarkvara kasutuselevõtmisel. *Peter Hofmann* (ettekanne toimub üle videokonverentsi ja on inglise keeles). /Peter on lõpetanud rakenduskõrgkooli Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Baieri maakonnas Saksamaal. Pärast lõpetamist 1986. aastal asus ta tööle Müncheni Linnavalitsuse administratsioonis, kus tema esimene suurem projekt oli e-posti- ja kalendrisüsteemi juurutamine. Alates 2003. aastast juhib Peter LiMux-i projekti http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/LiMux/Ueber-das-Projekt-LiMux.html), mis lõpetati edukalt 2013 suvel rohkem kui  14 500 Linuxil töötava tööjaamaga. /
11.30 - 12.30 Lõuna
12.30 – 13.00 Ülevaade Tallinna koolide vaba tarkvara  pilootprojektist, Silver Püvi. /Silver on lõpetanud Tallinna Ülikoolis IT- juhtimise ja matemaatika ning informaatika õpetaja erialad ning töötab aastast 2013 Kehtna MTKs, olles valdkonna juhtõpetaja. Ta on juhatuse liige Eesti nformaatikaõpetajate Seltsis ning Avatud Lähtekoodiga ja Vaba Tarkvara Liidus. /
13.00 – 13.30 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kogemuslugu vabale tarkvarale  üleminekust, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia haldusdirektor Ott Maaten. NB! Puudu tutvustus!
13.30 – 14.00 Grupitöövahendid Odoo ja Zentyal avalikus sektoris, Vahur Suvi. Vaba tarkvara aktivist, vabatarkvara kogukonna http://pingviin.org/ looja ja haldaja, osanik mitmes vabatarkvaraga tegelevas ettevõttes.
14.00 – 14.30 LibreOffice üldhariduskoolis, ülevaade õpetaja kogemuse najalt, Kristi Vahenurm. / Kristi on Tallinna Reaalkooli inglise keele õpetaja ja varasem Koolielu portaali e-kursuste koolitaja.
14.30 - 14.50 Kohvipaus
14.50 – 17.00 Demoesitlused vaba tarkvara laboris (Rahvusraamatukogu väikses saalis)
14.50 - 15.00  Tallinna pilootprojekti lahenduste praktiline demo, Lauri Võsandi
15.00 - 15.30  Robootika vaba tarkvara baasil, Margus Ernits
15.30 - 16.00  CNC-pingid (freespink + tikkimismasin), Kalle Pungas, Piia Rand ja Mehis Ilves
16.00 - 17.00  Rahvusraamatukogu tuur - lugejaterminalide uus lahendus, Lauri Võsandi

TiigriYLIKOOL.gif

Allikas: Avatud Lähtekoodiga ja Vaba Tarkvara Liit.

Foto: Stina Kase.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet