Algas konkurss "Hea kool kui kiusamisvaba kool"


Avaldaja:Mari-Liisa Parder07. Oktoober 2014

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja SA Kiusamise Vastu kuulutavad välja koolidele suunatud konkursi „Hea kool kui kiusamisvaba kool“. Sama konkursitööga on võimalik kandideerida ka tiitlile „Väärtuskasvatuse kool 2014“.

Konkursi eesmärk on kutsuda koole kaasa mõtlema ja analüüsima, millised tegevused aitavad kaasa kiusamisvaba haridustee loomisele. Seejuures on oluline pöörata tähelepanu sellele, kas ja kuidas rakendatavad tegevused oma eesmärki täidavad. Lisaks koolide eneseanalüüsile annab konkurss võimaluse jagada häid praktikaid.

Konkursile on oodatud kõikide koolide meeskonnatöös valminud konkursitööd. Sealhulgas ootame osalema ka eelmistel aastatel osalenud koole.

Tööde esitamise tähtaeg on 17. november 2014. a.

Vaata lähemalt: http://www.eetika.ee/et/hea-kooli-konkurss-hea-kool-kiusamisvaba-kool

Hea kooli konkurss toimub sel aastal teist korda. Konkursside eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tehtavat tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate andekuste ja võimete maksimaalne väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujunemine, õpivalmidus kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Hea kooli konkurss on osa projektist „Hea kool“. TÜ eetikakeskus on koostöös TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja töötamas hea kooli tunnustussüsteemi ja hindamismudelit, kus senine koolide sisehindamise formaat asendatakse väärtusanalüüsil põhineva koolide enesehindamise küsimustikuga.

Hea kooli projekti kohta leiab lisainfot: Hea kooli mudel