Tellige oma kooli digiajastu infotund


Avaldaja:Laura Vetik19. November 2014

HITSA pakub üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele võimalust tellida tasuta digiajastu infotund, kus tutvustatakse erinevaid võimalusi ja vahendeid, millega muuta õppeprotsessi infotehnoloogiliste lahenduste abil huvitavamaks.

Iga eluala tulevik on digitaalne ning  digioskused muutuvad aina olulisemaks. Seepärast õhutame õpetajaid ja õppejõude digivahendeid koolitundides kasutusele võtma, et muuta nutiseadmed senisest “tunni segajast” hoopis õppetöö tõhustajaks ja toetajaks.

Digiajastu infotund kestab kuni 2 tundi, jagunedes järgmisteks osadeks:  

• Sissejuhatus – HITSA Innovatsioonikeskuse tegevuste tutvustus.
• Teema kooli valikul – võimalus on valida erinevate teemade vahel (teemad järgmises lõigus).
• Praktikum – võimalus lisada soovi korral ühele teemale erinevate töövahendite praktikum (nõuab arvutiklassi kasutust).

Päevakava soovitame kokku panna kahest valitud teemast või ühest teemast ja praktikumist.

Teemade valik:
• digitaalsete õppematerjalide loomine ja kasutamine, litsentseerimine ning autoriõigused,
• õpikeskkondade ja õpihaldussüsteemide kasutamise võimalused,
• tehnoloogiahariduse, sh programmeerimise ja robootika kasutamise võimalused,
• praktikum erinevate veebipõhiste töövahendite kasutamiseks;
UUS! nutiseadmed ja interaktiivsed tahvlid õppetöös. Infotunnis antakse ülevaade,  mis on nutiseade ja äpp ning kuidas neid õppetöös kasutada, samuti tutvustatakse Eesti koolides kasutatavaid interaktiivseid tahvleid ja nende kasutamise praktikaid.

Teie kooli vajadustele vastava infotunni paremaks läbiviimiseks palume teil eelnevalt koostada ülevaate „IKT meie koolis“, milles kirjeldate oma kooli hetkeolukorda digitaalsete vahendite kasutamisel.

Infotunni läbiviimise aeg on teie valikul ja osavõtt on kõikidele õpetajatele tasuta.

Lisainfo ja tellimine: infotund@hitsa.ee

Haridus- ja Noorteamet