Valga kool valiti parimaks digipöörde suunanäitajaks


Avaldaja:Laura Vetik04. Detsember 2014

Kooliuuendusprogrammi Samsung Digipööre lõpuüritusel valiti programmi võitjaks Valga Vene Gümnaasium, kes saab auhinnaks 10 000 euro väärtuses tehnoloogiaseadmeid Samsungilt.

Valga Vene Gümnaasiumi digipöörde eesmärgiks oli kaasajastada keelekümbluse metoodikat nutiseadmete abil ning žürii esimehe Mart Laanpere sõnul paistis kool silma sellega, et digipöördes osales terve kool – tunnid nutiseadmetel viisid läbi kõik õpetajad.

Valga Vene Gümnaasiumi neljast õpetajast, koolijuhist ja haridustehnoloogist koosnev tiim tegi enda koolis digipöörde keelekümbluse e-metoodikas eesmärgiga aidata muukeelsetest peredest tulevatel lastel Eestis hästi hakkama saada. „Digipööre puudutas peale Valga kooli ka teisi meie maakonna koole, lasteaedasid ja inspireeris kogu Valgat. See hõlmas meie koolis palju rohkemaid õppeaineid ja õpetajaid, kui alguses planeerisime –  novembris selgus, et kõik õpetajad, lisaks ka direktor ning logopeed viisid läbi vähemalt ühe tunni kasutades nutiseadmeid,“ ütles Valga Vene Gümnaasiumi haridustehnoloog Eva Tšepurko.

Valga Vene Gümnaasiumis rakendati keelekümblusklassides nutiseadmeid algul loodusõpetuse, muusika ja kehalise kasvatuse tundides, lõpuks olid aga digipöördesse kaasatud kõik õpetajad, tuge saadi nii lapsevanematelt kui linnavalitsuselt. Digipöördega „nakatus“ isegi pensioniealine majahoidja, kes hankis endale nutitelefoni ja keda aeg-ajalt võib märgata seintele riputatud QR-koode uurimas.
Mart Laanpere sõnul oli žürii jaoks valiku langetamine küllaltki raske, sest programmis osalenud kaheksas pilootkoolis läbi viidud muudatused olid küllaltki erinevad, lisaks saavutasid kõik koolid projektis suurepäraseid tulemusi. „Pea kõigil pilootkoolidel õnnestus viie kuu jooksul kohalike omavalitsuste abiga saada kogu kooli kattev kiire Wifi-võrgustik, rakendada õppetöö läbiviimisel nutiseadmeid ning luua enda ainetesse sobivat digitaalset õppevara, kas siis mõne rakenduse, veebilehe või e-töövihiku kujul,“ kommenteeris Laanpere.

Haridusekspertidest koosnev žürii, kuhu kuuluvad esindajad HITSAst, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Õpetajate Liidust ja mujaltki, hindasid pilootkoole ja nende digipöörde projekte kolmes kategoorias: kooli digitaristu areng, nutiseadmete abil uue õpikäsituse juurutamine ning muutuste juhtimine koolimeeskonnas. Lõpuüritusel pidid kaheksa programmis osalenud pilootkooli esindajad esitlema oma projekte žürii, teiste Eesti koolide ja kohalike omavalitsuste ees.

Lisaks Samsung Digipööre võitja tiitlile anti üritusel välja ka publiku lemmiku tiitel, mille pälvis Pelgulinna Gümnaasium. Pelgulinna Gümnaasiumi eesmärk oli asendada õpikud digitaalse õppevaraga, alustades algklassidest. Kooli tiim on loonud veebipõhise õppevaramu, harinud ja toetanud õpetajaid digiõppevara loomisel ning katsetanud isiklike digivahendite kasutamist ja digitaalse kirjaoskuse mõõtmist I ja II kooliastme õpilastega.

Programmis osalesid kaheksa kooli kaheksast maakonnast üle Eesti: Konguta Kool, Kuressaare Gümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium, Pelgulinna Gümnaasium, Põltsamaa Ühisgümnaasium, Pärnu Vanalinna Põhikool, Türi Põhikool ja Valga Vene Gümnaasium. Juba järgmisel aastal valitakse programmis osalema järgmised koolid.

Allikas: Samsung Digipööre.

Foto: Valga Vene Gümnaasium.