Scientixi konverents laiendas Euroopa LTT-alase hariduse võrgustikku


Avaldaja:Laura Vetik15. Detsember 2014

24.-26. oktoobrini toimus Brüsselis suur loodusteaduste, matemaatika ja tehnoloogiahariduse konverents, mille korraldas European Schoolnet Scientixi projekti raames. Konverentsi 600 osaleja hulgas oli ka 13 huvilist Eestist.

Scientix sai alguse 2009. aastal eesmärgiga luua Euroopa teadushariduse võrgustik, kuhu kuuluvad LTT-alaste (loodus- ja täppisteaduste) projektide tegijad, õpetajad, haridusspetsialistid ja teised. Üks väärtuslik osa projektist on portaal http://www.scientix.eu, kust leiab juba rohkem kui 1000 õppematerjali kahesajast LTT-hariduse projektist. Need kõik on loodud Euroopa riikides nn euroraha toel ja väärivad levitamist. Konverentsi ajaks ilmus ka infokogumik http://www.scientix.eu/web/guest/publication.

Konverentsil toimus 70 ettekannet, 14 töötuba, 7 ümarlauda ja postersessioon, näitusesaalides 25 projekti tutvustavat väljapanekut. Seda oli kaugelt rohkem, kui kuulata jõudis, ja sageli tuli paralleelsessioonide vahel valides tõdeda, et kahjuks jääb jälle mõni põnev esineja kuulmata.
Loe ettekannetest ja töötubadest edasi siit.

Allikas: SA Innove.