Loodus- ja reaalainetele on loodud uus õppematerjal „Sinine klassiruum: Labor“


Avaldaja:Kadi Vellner20. Veebruar 2015

Õppematerjali „Sinine klassiruum“ järjena on III kooliastme reaal- ja loodusainete tundide jaoks koostatud uus õppematerjal „Sinine klassiruum: Labor“.

Õppematerjali saab kasutada ja otseselt lõimida geograafia, looduõpetuse, bioloogia, keemia ja füüsika tundidega, kuid edukalt saab kaasata ka sotsiaalaineid ja keeli.

"Sinine klassiruum: Labor" on üles ehitatud pööratud klassiruumi põhimõtetele: enne tutvu materjaliga, siis mõtle läbi ja katseta. Sellega seame rõhu just praktilistele tegevustele ja isetegemisele, et noored saaksid oma silmaringi laiendada ja luua seoseid päris eluga. Materjal sisaldab nelja olulisemat teemat, mille puhul on olemas tunni edukat planeerimist toetav tunnikava õpetajale ning põnevad töölehed õpilastele.

Pärast sinise klassiruumi veeteemaliste tundide läbimist võib teadmiste kinnistamiseks tulla koos klassiga Tallinna Vee veepuhastusjaama ekskursioonile. Gümnaasiumiõpilasi kutsume varem õpitut meelde tuletama ekskursioonil reoveepuhastusjaama.

Tutvu ka teiste Tallinna Vee poolt koostatud õppematerjalidega:

Põhikooli I aste (1. – 3. klass) ja lasteaed:

Põhikooli II aste (4. – 6. klass):

Põhikooli III aste (7. – 9. klass):

Õppematerjale on võimalik saada ka paberkandjal.

Ekskursiooni planeerimiseks ja õppematerjalide saamiseks võtke ühendust liisi.liivlaid@tvesi.ee.

Haridus- ja Noorteamet