Emakeeleolümpiaadil osalejad mõtisklevad ilusa eestikeelse lause üle


Avaldaja:Laura Vetik10. Märts 2015

13.–14. märtsil toimub Tallinna Ülikoolis 30. emakeeleolümpiaadi lõppvoor 7.–12. klassi õpilastele. Teemaks on sel aastal „Ilus eestikeelne lauseˮ.

Kui varasemad emakeeleolümpiaadid on hõlmanud teksti ja sõnavara, siis 30. emakeeleolümpiaad seob need kaks üheks ja keskendub lausele, millel on suhtlemises keskne roll.

Olümpiaad avatakse 13. märtsil kell 11.00 Tallinna saalis. Lõppvoorus osaleb 80 parimat õpilast kolmes vanuserühmas, kes on valitud uurimistööde ja piirkonnavooru tulemuste üleriigilise üldpingerea alusel. Kõikidel vanuserühmadel tuleb lahendada ülesandeid, mis seostuvad olümpiaadi üldteemaga ja on koostatud iga vanuseastme riikliku õppekava järgi.

Olümpiaadi korraldab Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut, toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Allikas: Tallinna Ülikool.