Kevadsemestril jõuavad tasuta tööalased koolitused 1500 inimeseni


Avaldaja:Laura Vetik23. Märts 2015

Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis täiskasvanute tööalase koolituse riiklik koolitustellimus, mille kaudu saab tasuta koolitust ligi 1500 inimest üle Eesti.

Kavas on 120 tasuta kursust 36 kutseõppeasutuses ja kutseõpet pakkuvas rakenduskõrgkoolis. Kursused on suunatud täiskasvanutele, kelle konkurentsivõimet ja toimetulekut tööturul kursusel õpitav oluliselt parandada aitab. Samuti on eelduseks, et kursustel osaleja ei õpiks kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna programmijuhi Mai Timmi sõnul käiakse kõige enam arvutikasutuse, ärinduse, halduse, isikuteeninduse  ja tehnikalade koolitustel. „90% osalejatest hindavad pakutavaid koolitusi kõrgelt ning kiidavad nii juhendajate asjatundlikkust kui ka koolituste sisu ja korraldust. Kolm neljandikku osalenutest on öelnud, et koolitusel omandatu aitab paremini toime tulla igapäevase tööga,“ lisas ta.

Aastatel 2009-2014 on programmi kaudu toimunud ligi 3000 kursust ja koolitustel on osalenud üle 40 000 inimese. 

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ raames.

Täpsema info kursuste ja nendele registreerimise kohta leiate koolide veebilehtedelt või aadressilt: http://www.hm.ee/tasutakursused

Allikas: Haridus- ja teadusministeerium.

Samal teemal: