Viljandisse koguneb innovatsioonikoolide foorum


Avaldaja:Laura Vetik09. Juuni 2015

Täna kell 10.30 algab Viljandi Gümnaasiumis Tartu Ülikooli innovatsioonikoolide- ja sõprade foorum „Võta kaasa uus idee!“. Foorumile koguneb ligi sadakond koolide ja lasteasutust esindajat üle kogu Eesti.

Foorumi esimeses osas esinevad ettekannetega valitsuse nõunik ja filmirežissöör Ilmar Raag, Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja Margus Pedaste ja Viljandi Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja Juhan-Mart Salumäe. Päeva teises pooles osalevad haridusasutuste esindajad erinevates töötubades, mille teemad ulatuvad loovast õppimisest ja mentorlusest kuni projekti- ja meeskonnajuhtimiseni. Töötubasid viivad läbi oma valdkonna tunnustatud spetsialistid.

Innovatsioonikoolid on Tartu Ülikooli Pedagogicumi koostööpartnerid õppe-, teadus- ja arendustöös ning kindlustavad koostöös ülikooliga vajaliku kompetentsuse pedagoogilise praktika juhendamiseks.

Innovatsioonikoolidest on loodud võrgustik, milles õpetajad, tugispetsialistid ja juhtkond tegutsevad ühise meeskonnana, tehes koostööd ülikooliga esma- ja täiendusõppe läbiviimisel, teadustöös ning õppevara ja õppekavade arenduses.

Foorumi päevakava: http://www.pedagogicum.ut.ee/et/innovatsioonikoolid/foorum-2015

Allikas: Viljandi Gümnaasium.

Samal teemal: