Lastekaitse Liidu lastelaagrite keskmes on mitteformaalne õpe ja kultuuridevaheline lõimumine


Avaldaja:Laura Vetik10. Juuni 2015

Eeloleval suvel korraldatakse Lastekaitse Liidu kahes lastelaagris – Pivarootsis ja Remnikus – uudse sisuga laagriprogramme, millest on oodatud osa võtma kõik lapsed ja noored vanuses 7.-14. eluaastat.

Remniku õppe- ja puhkekeskuses korraldatavate programmide teemaks on „Tarkade kivi“, mille üldeesmärgiks on arendada laste ja noorte loovust, toetada omaalgatusi ja saada uusi kogemusi läbi erinevate tegevuste.  Lisaks on eesmärgiks toetada Eesti kultuuriruumis elavate muu emakeelega laste hakkamasaamist koos eesti keelt kõnelevate ja kultuuritausta lastega.

„Tarkade kivi“ programmis toimub mitteformaalne õpe ja noorte lõimumine läbi erinevate ühis- ja huvitegevuste: osalejad saavad korraldada õhtuseid sündmusi, meisterdada oma kätega vanast midagi uut, osaleda lühikesel matkal ja ööbida suures kaitseväetelgis. Üheskoos kasvatajatega arutletakse oma tuleviku üle, õpitakse tegema komplimente ja teistele hästi ütlema ning võitlema mustade jõudude vastu (külla tulevad nii päästeamet kui ka politsei), leitakse pingpongi meister, lastakse vibu ning tehakse veel palju muud põnevat.

Programmid toimuvad järgmistel aegadel: 10.-17.06, 2.-9.07, 14.-21.07, 28.07-04.08 ja 11.- 18.08.

Pivarootsi õppe-ja puhkekeskuses toimuvad loodusprogramm nimega „Loovalt looduses“ ja keeleõppeprogramm „Tere, inglise keel!“. Esimene neist toimub 13.-18. juuli. Kuus laagripäeva on täis aktiivset, tervistavat ja sportikku tegevust, meisterdamist ning uute oskuste ja teadmiste omandamist töötubades, ühis- ja isetegevustes. Laagriprogrammi jooksul kootakse kangastelgedel kaltsuvaipa, vaadetakse linde, valmistatakse endale isiklik taskusõber, meisterdatakse klaasist esemeid, joonistatakse, valmistatakse püstkojas pannkooke ja palju muud huvitavat.

Keeleõppeprogramm „Tere, inglise keel“ korraldatakse koostöös GoAdventurega 23.- 30. augustil, eesmärgiga arendada 8-10-aastaste laste inglise keele oskust mõnusas keskkonnas koos toredate kaaslastega. Lisaks keeleõppele toimuvad iga päev erinevad tegevused: ronime ronimisseinal, külastame Ranna Rantšot, mängime maastiku- ja pallimänge, koome kaltsuvaipa, meisterdame klaasitöid ja muudki toredat.

Lisainfo: Anette Mandel (anette@lastekaitseliit.ee).

Allikas: Eesti Lastekaitse Liit.

Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

Harno logo