Eesti keele tasemeeksamid said rahvusvahelise kvaliteedimärgi


Avaldaja:Laura Vetik11. Juuni 2015

Sihtasutuses Innove koostatavaid ja läbi viidavaid eesti keele tasemeeksameid (A2, B1, B2 ja C1) tunnustati rahvusvaheliselt kõige kõrgemal tasemel ehk ALTE (The Association of Language Testers in Europe) kvaliteedimärgiga.

SA Innove juhatuse liikme Birgit Lao-Peetersoo sõnul kinnitab saadud tunnustus, et  eksamid on ette valmistatud ja läbi viidud kõrgel tasemel ning keeletestimise parimaid praktikaid järgides: „Saadud kvaliteedimärk on tunnustus meie spetsialistide tööle. Lisaväärtust annab kindlasti ka teadmine, et Innove on oma eesti keele tasemeeksamitega ainus ALTE täisliige Eestis.“  

ALTE kvaliteedimärk (Q-mark) antakse organisatsiooni konkreetsele eksamile või eksamite süsteemile peale põhjaliku auditi läbiviimist ja see kehtib viis aastat. Auditeeritav eksam peab kvaliteedimärgi saamiseks vastama ALTE kvaliteediprofiilile. Kvaliteedimärgi saamiseks peavad auditeeritavad eksamid vastama vähemalt 17-le miinimumstandardile, mis puudutavad eksamite koostamise põhimõtteid, eksamite korraldust ja logistikat, hindamisprotsessi, statistilist analüüsi ning suhtlemist huvigruppidega.

Aastas käib Innove eesti keele tasemeeksameid sooritamas 7000–8000 inimest, kes vajavad tasemetunnistust kas Eesti kodakondsuse saamiseks või töötamiseks vastavat keeletaset nõudvas ametis.

ALTE (The Association of Language Testers in Europe) ehk Euroopa keeletestijate ühendus on Euroopa mainekaim keeletestimisalane organisatsioon, mis töötab välja keeletestide kvaliteedinõuded, kontrollib nende järgimist ning ühtlustab keelediplomeid üle Euroopa. 

Allikas: SA Innove.

Foto: Stina Kase.

Samal teemal: