Tartu ülikooli esitati 11 139, Tallinna tehnikaülikooli 11 047 sisseastumisavaldust


Avaldaja:Madli Leikop06. Juuli 2015

TÜ eesti- ja ingliskeelsetele õppekavadele esitati kokku 11 139 avaldust, mis on 18% rohkem kui mullu. TTÜle esitati tänavu 11 047 sisseastumisavaldust, mis on ligi 11% enam kui eelmisel aastal.

Kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumilõpetajad ning edukad olümpiaadidel osalejad andsid Tartu ülikooli (TÜ) sisse 1262 avaldust.

Kõrghariduse esimesel astmel edasiõppimiseks esitati TÜsse 8125 avaldust, magistriõppekavadele 2698 avaldust ning doktoriõppes jätkamiseks anti sisse 316 avaldust. Eesti parimad, medaliga gümnaasiumilõpetajad esitasid 1079 avaldust, sh 2015. aastal lõpetanud medalistid 814 avaldust. Olümpiaadidel edukalt võistelnud noored tõid Tartu ülikooli 183 avaldust.

Tartu ülikooli õppeprorektor Martin Hallik ütles, et kuld- ja hõbemedalistide ning olümpiaadidel osalejate eelistus jätkata õppimist just Tartu ülikoolis on TÜle suureks kiituseks.

„Kiidan tulevasi üliõpilasi parima võimaliku valiku tegemisel. Tartu ülikoolis õppimine on prežtiisne, sest siia pääsevad vaid tugevamad, aktiivsemad ja ambitsioonikamad noored. Praegust demograafilist seisu arvestades on mul esitatud avalduste ja võimekate üliõpilaskandidaatide üle ainult hea meel,“ ütles Hallik, soovides edu sisseastumiseksamitel ja akadeemilises testis, mida teeb tänavu rekordarv üliõpilaskandidaate.

Õppeprorektor sõnas, et bakalaureuseavalduste kõrval on oluline vaadata ka magistritaseme avalduste hulka. „Leian, et inimene on saanud täieliku kõrghariduse alles pärast magistrantuuri lõpetamist, mil kujuneb välja tugev erialane professionaalsus, mis näitab kvaliteeti ja mida vajab tööturg. On rõõm, et inimesed soovivad erialaselt veel tugevamaks saada just Tartu ülikooli laiapõhjalistel õppekavadel õppides.“

Vastuvõtt ingliskeelsetele õppekavadele toimus aprillis ning 2015/2016. õppeaastaks esitati Tartu ülikooli ingliskeelsetele õppekavadele ligi 70% rohkem avaldusi kui mullu – 2132 avaldust, sh Eesti päritolu kandidaadid esitasid kokku 165 avaldust. „See näitab, et eestlane ei pelga ingliskeelset õpet, mille läbimine üha rahvusvahelisemas ühiskonnas on kvaliteedimärk. Tartu ülikooli ingliskeelsed õppekavad on ühiskondlikult atraktiivsed ja rahvusvahelise haardega, mis avab uksed mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal,“ tõdes Hallik.

10 populaarsemat eriala

1. Arstiteadus, 766 avaldust.
2. Õigusteadus, 644 avaldust.
3. Füsioteraapia, 376 avaldust. 
4. Psühholoogia, 327 avaldust.
5. Informaatika, 319 avaldust.
6. Majandusteadus, 306 avaldust.
7. Hambaarstiteadus, 271 avaldust.
8. Inglise keel ja kirjandus, 225 avaldust.
9. Geenitehnoloogia, 219 avaldust.
10. Arvutitehnika, 203 avaldust.

Tartu ülikool võtab uueks õppeaastaks vastu 2311 uut tudengit bakalaureuse- ja 1357 magistriõppekavadele.

TÜ vastuvõtu peaspetsialist Kaja Karo rõhutab, et kõik üliõpilaskandidaadid, kes on saanud Tartu ülikoolilt positiivse vastuse, kinnitaks oma õppimatuleku alates 20. juulist

xxxxxx

Tallinna tehnikaülikoolile (TTÜ) esitati tänavu 11 047 sisseastumisavaldust, mis on ligi 11% enam kui eelmisel aastal. Kõige suurem on tung erinevatele IT-erialadele.

TTÜ bakalaureuseõppesse astumiseks esitati 4581 avaldust, järgnesid magistriõpe 2672, rakenduskõrgharidusõpe 1629, inseneriõpe 437 ja doktoriõpe 148 avaldusega. Välistudengid on siiani esitanud 1580 sisseastumisavaldust, välisüliõpilaste vastuvõtt lõpeb 21. augustil. Kokku võtab Eesti ainus tehnoloogiaülikool tänavu vastu ligikaudu 4000 uut üliõpilast.

TTÜ vastuvõtuspetsialisti Kirsti Naaberi sõnul esitati sel aastal kõige enam avaldusi IT-teaduskonna erialadele ning sisseastumisavalduste kogunumber oli viimase kolme aasta parim. „10. juulil avaldab TTÜ magistriõppesse pääsenute nimekirja, 13. juulil rakenduskõrgharidusõppesse sissesaanud ning 17. juulil bakalaureuse- ja inseneriõppe tulevased tudengid,“ rääkis Naaber. „Vastuvõetud tudengikandidaadid peavad TTÜsse õppimaasumise kinnitama sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu kahe tööpäeva jooksul, vastasel juhul läheb koht pingereas järgmisele.“

Täpne kandidaatide arv ja konkurss erialade lõikes selgub järgmisel nädalal, kui on kontrollitud kõigi avalduste vastavus sisseastumisnõuetele. Vastuvõetud üliõpilaste lõplikud nimekirjad avaldatakse SAISis 19. augustil.

Uusi tudengeid võtab TTÜ vastu ühtekokku 104-le erialale. Bakalaureuse-, inseneri- ja rakenduskõrgharidusõppes on vastuvõtt 50 erialale, magistriõppes 44-le ning doktoriõppes 10-le õppekavale. Vastuvõtt TTÜsse on kolmes õppevaldkonnas: tehnika, tootmine ja ehitus; loodus- ja täppisteadused; sotsiaalteadused, ärindus ja õigus. Magistriõppes on uueks õppekavaks Euroopa arhitektuur. Samuti toimub üle mitme aasta vastuvõtt maastikuarhitektuuri erialale, nüüdsest Tallinna kolledži õppekavana.

1918. aastal asutatud TTÜ on Eesti ainus tehnoloogiaülikool, mille unikaalsus peitub tehnika, loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste sünergias. TTÜ vastutab inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest. Ülikoolis on üle 13 000 üliõpilase, ligikaudu 700 õppejõudu ja rohkem kui pooltuhat teadustöötajat, TTÜ vilistlaste arv ulatub 65 000-ni. TTÜ-l on eraldiseisvad kolledžid Kuressaares, Tartus, Kohtla-Järvel ja Tallinnas, ülikooli uusimaks kolledžiks on Eesti mereakadeemia. 

Allikas: TÜ pressiteade, TTÜ pressiteade. 

Samal teemal: