Noorteühendustel napib riskinoortega tegelemiseks kogemusi


Avaldaja:Madli Leikop16. Juuli 2015

Eesti Noorteühenduste Liidu projekti „Ühised noored“ raames valmis uuring „Noorteühenduste senine koostöö riskis olevate noortega – selle kitsaskohad ning võimalused“.

Kaardistuse „Noorteühenduste senine koostöö riskis olevate noortega – selle kitsaskohad ning võimalused“ raames uuriti riskinoorte endi ja projektis osalevate noorteühenduste esindajate hinnanguid ja arusaamu senisest koostööst riskinoorte ning ühenduste vahel. Täpsemalt uuriti koostöö kitsaskohti ja võimalusi, mida senine kokkupuude mõlemale osapoolele pakkunud on. Noorteühenduste võimekust tegeleda sihtrühma noortega ning osapoolte koostööd ei ole varem kaardistatud. Kaardistuse viis läbi Kärt Pärtel.

Uuringust selgus, et riskis olevate noortena nähakse peamiselt väheste võimalustega noori – nii majanduslikes, geograafilistes kui sotsiaalsetes aspektides. Sealhulgas eksisteerib nägemus riskinoorest kui kriminaalsest ja probleemsest noorest. Selgus ka, et hetkel ei ole noorteühendustel siiski tervikpilti ja arusaama sellest, kes on riskis olev noor. Sageli näevad noorteühendused sihtrühma noorte puhul erinevaid aspekte lähtuvalt enda ühenduse tegevusvaldkonnast ning seetõttu võivad teatud tüüpi noored märkamata jääda.

Noorteühendustel on soov riskinoori enda tegevustesse kaasata ja neile tegevusi pakkuda, kuid takistuseks on peamiselt piiratud finantsvõimalused, personalipuudus, vähesed teadmisted ja oskused riskinoortega töötamisel. Samuti nähakse puudulikuna praeguse koostöövõrgustiku toimimist, mis kindlasti ei ole murekoht ainult sihtrühma noortega tegelemisel, vaid üldiselt noorteühenduste valdkonnas.

Loe uuringu kohta lähemalt Eesti Noorsotöö Keskuse kodulehelt

Uuring on osa Eesti Noorteühenduste Liidu projektist "Ühised noored", mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud lisataotlusvoorust "Tõjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine". Programmi viivad ühiselt ellu haridus- ja teadusministeerium, sotsiaalministeerium ja justiitsministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit. 

Allikas: ENTK pressiteade ja koduleht. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: