Tartu Ülikooli teaduskool kutsub õpilasi kursustele ja õpikodadesse


Avaldaja:Laura Vetik31. August 2015

Teaduskool, Eestis pikima traditsiooniga ja suurim täiendusõppe pakkuja üldhariduskoolide õpilastele, ootab alanud õppeaastal uusi ja ka vanu õpilasi registreeruma kursustele ja neid praktilise poole pealt täiendavatesse FKB õpikodadesse.

Tänavu täitub Teaduskoolil 50 aastat kaugõppe kursuste pakkumisest. Selle ajaga on kool küll nime muutnud, kuid järjepidevus pakkuda ennekõike reaalainete vastu sügavamat huvi tundvatele põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele kvaliteetseid kursusi, on säilinud. Enamik kursusi on ajastu trendile kohaselt muudetud veebipõhisteks ning see protsess jätkub tänavu matemaatikakursuste veebi üleviimisega. „Sellega loodame jõuda iga huvilise õpilaseni üle Eesti,“ ütleb Teaduskooli direktori kohusetäitja Terje Kapp. „Suur roll õpilaste jõudmisel Teaduskooli on õpetajatel, kes on märganud oma õpilaste võimekust ja soovi iseseisvalt õppida,“ lisab Kapp.

Hetkel on Teaduskooli nimekirjas 37 kursust, millele aasta jooksul tuleb kindlasti lisa. Võrreldes eelmise aastaga on tänavu nii sisuliselt kui ka vormiliselt uuenenud matemaatikakursus „Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I“. Uue kursusena on lisandunud nimistusse „Matemaatika rakendusi“, kus õpetatakse koostama eluliste ülesannete lahendamiseks vajalikke matemaatilisi mudeleid.

Kuigi kursustele registreerimine kestab 21. septembrini, soovitab õppetööspetsialist Natalia Nekrassova õpilastel registreerimisega kiirustada, sest eelmisel aastal täitusid paljud kursused (nt bioloogia valdkonna) juba enne registreerimise lõpptärminit. „Paljudele veebikursustele on seatud osalejate piirarvud, millest üle minna ei saa,“ selgitab Nekrassova.   Kursustele saab registreeruda veebilehelt http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused Kursused algavad oktoobri esimesel või teisel nädalal.

Lisaks pakub Teaduskool ainealast täiendusvõimalust ka õpetajatele. Õpetajatele pakutavate kursustega on võimalik tutvuda ja registreeruda lehel: http://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoooppetoo/kursused-opetajatele

Teaduskooli poolt korraldatavad FKB õpikojad pakuvad praktilise poole pealt kursustele head täiendust.  Lisaks sellele on õpikodades omandatud teadmised ja praktilised oskused tõhusaks abiks ettevalmistumisel aineolümpiaadideks.

Mobiilsed õpikojad liiguvad õppeaasta jooksul ringi mööda erinevaid Eestimaa koole, tuues sinna füüsika, keemia ja bioloogia kursusi.  Kui bioloogia õpikojas uuritakse elunähtuste omavahelisi seoseid ja püütakse neid kohapeal mõõtes näitlikustada, siis keemia õpikojas tutvustatakse uusimaid analüüsimeetodeid ja tehnoloogiaid, milleks koolides ei ole tavaliselt vajalikku aparatuuri. Füüsika põhikoolikursuse õpikojas tegeletakse baasmõistetega ja võlutakse lihtsatest asjadest palju füüsikat välja, samas kui gümnaasiumile mõeldud õpikodades on haare juba märksa laiem.

Kõik huvitatud õpilased ja õpetajad on oodatud õpikodadesse registreeruma aadressil: http://www.fyysika.ee/opikojad/

Allikas: TÜ teaduskool

Samal teemal:

Harno logo