Suurest lugejahuvist Eesti imetajate vastu trükiti e-õpik raamatuks


Avaldaja:Madli Leikop11. September 2015

Märksõnad:

,

Tartu Ülikooli teadlased andsid kevadel üle 60 aasta välja e-raamatu „Eesti imetajad“. Tänaseks on laiemale huviliste rühmale suunatud ülevaatlikku raamatut täiendatud ning see on jõudnud ka paberkandjale.

Üks raamatu autoreist, Tartu Ülikooli terioloogia teadur Epp Moks rääkis, et kevadel ilmunud elektroonse kõrgkooliõpiku tagasiside on olnud väga positiivne. „Selle põhjal tundus, et vajadus uuema, kokkuvõtliku imetajaraamatu järele ei olnud vaid ülikoolis. E-õpikut koostades pidasime silmas eelkõige mugavat erialase info saamise võimalust. Vastilmunud paberraamat ei ole e-õpiku väljatrükk, pigem on selle rõhk imetajate tutvustamisel ja nende vastu huvi tekitamisel,” rääkis Moks.

"E-õpikus olid loomade kohta joonised, raamatusse lisasime ka fotod, kuna tagasiside põhjal tunti just nendest puudust. Raamatus on lihtsamaks kirjutatud liikide osa, nii et see on loodushuvilisele kindlasti kergemini loetav kui e-õpik, samas arvame, et ka paberraamat on sobiv kasutamiseks kõrgkoolis,” lisas Moks.

Raamatu autorid, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teadlased Epp Moks, Jaanus Remm, Oliver Kalda ja Harri Valdmann ütlevad raamatu tutvustamisel teose eessõnas: „Imetajaid käsitlevaid tõlkeraamatuid on viimasel ajal ilmunud mitu, kuid ükski neist ei vaatle loomapopulatsioonide olukorda Eestis. Viimane koguteos ilmus ligi 60 aastat tagasi ning vahepeal on Eesti loomastikus toimunud väga suuri muutusi.“

Autorite sõnul on siia tulnud ise või inimese asustatuna mitmeid uusi liike, muutunud on paljude liikide populatsioonide seisund ning juurde on saadud uusi teadmisi.

Käesolev raamat püüab täita lünka, mis on aastatega tekkinud, ning annab ajakohase ülevaate Eesti loomastiku kujunemisest, imetajaliikide süstemaatikast, nende bioloogiast ning ohustatusest Eestis ja Euroopas. Raamatus leiavad käsitlemist liigid, kes elavad või keda on kohatud Eestis alates 20. sajandist, samuti on välja toodud liigid, kelle levila võib Eestisse laieneda.

E-õpik on huvilistele internetis tasuta kättesaadav aadressil http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/45978.

Allikas: Tartu Ülikooli pressiteade.

Haridus- ja Noorteamet