Väliseesti e-põhikoolis alustab uut õppeaastat 115 õpilast


Avaldaja:Laura Vetik14. September 2015

Välismaal elavate eesti laste e-põhikool Üleilmakool alustab 15. septembril kolmandat õppeaastat. Koolis on 6.-9. klassi õpilastel võimalik õppida eesti keelt ja kirjandust, Eesti ajalugu, Eesti geograafiat ja matemaatikat kokku 12 erineval kursusel. Õpinguid alustab 115 last 20 riigist.

Kõige rohkem on õpilasi Soomest ja Saksamaalt, aga ka näiteks USAst, Venemaalt, Austraaliast ja Etioopiast. Kõige rohkem õpitakse eesti keelt ja kirjandust. Paarkümmend last õpib mitut ainet, eriti just need 9. klassi õpilased, kes plaanivad gümnaasiumihariduse omandada Eestis. Kooli tegevust korraldab Eestikeelse Hariduse Selts ja õpetajad on suurte kogemustega õpetajad Helja Kirber, Piret Rannast, Riina Voltri, Sirje Sild  ja Kaari Rodima. Õppetöö toimub Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) moodle`i keskkonnas ja kooli tegevust toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Eelmiste aastate kogemus on näidanud, et lisaks Eestisse tagasipöördumise toetamisele on niisuguseid kursusi vaja ka väljaspool Eestit elavate laste eesti keele oskuse säilitamiseks. Hea emakeeleoskus toetab inimese vaimset arengut ning annab välismaal üles kasvavale lapsele lisaväärtuse, võimaldades tal ühelt poolt mingil eluetapil Eestisse tagasi pöörduda või siis ka välismaal elades oma tööelu mingil moel Eestiga siduda.

Lausanne’i ülikoolis töötava lapsevanema Katrin Männiku sõnul on tema pojal, kes esimesed viis aastat käis koolis Eestis, olnud koolist kasu nii keeleõppe seisukohast kui psühholoogiliselt. See, et lapsel on olnud võimalus osaleda tuttavlikus Eesti koolis ning ta on saanud sealt tunnustavat tagasisidet, on aidanud kohaneda ka uue koolisüsteemi ja võõras keeles õppimisega. Isegi kui võõrkeel on suurepäraselt omandatud, on oma mõtteid sõnadesse panna palju lihtsam, kui samal ajal õppida kirjandikirjutamist ka oma emakeeles.

Allikas: Eesti Hariduse Selts

Samal teemal: