Digiajastu infotund annab praktilise ülevaate digivõimalustest õppetöös


Avaldaja:Laura Vetik15. September 2015

HITSA pakub üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele suurepärast võimalust tellida tasuta digiajastu infotund, mille raames tutvustatakse õpetajatele erinevaid võimalusi ja vahendeid, millega muuta õppeprotsessi infotehnoloogiliste lahenduste abil huvitavamaks.

Digiajastu infotund kestab orienteeruvalt kaks tundi ning jaguneb järgmisteks osadeks:  

 • Sissejuhatus, kus antakse ülevaade Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) tegemistest.
 • Teema kooli valikul
  Võimalus on valida erinevate teemade vahel:
  - digitaalsete õppematerjalide loomine ja kasutamine, litsentseerimine ning autoriõigused;
  - tehnoloogiahariduse, sh programmeerimise ja robootika kasutamise võimalused;
  - praktikum erinevate veebipõhiste töövahendite kasutamiseks;
  - nutiseadmed ja interaktiivsed tahvlid õppetöös. Infotunnis antakse ülevaade,  mis on nutiseade ja äpp ning kuidas neid õppetöös kasutada, samuti tutvustatakse Eesti koolides kasutatavaid interaktiivseid tahvleid ja nende kasutamise praktikaid.
 • Praktikum – võimalus lisada soovi korral ühele teemale erinevate töövahendite praktikum (nõuab arvutiklassi kasutust).

Päevakava on soovitatav kokku panna kahest valitud teemast või ühest teemast ja praktikumist.

Infotunni paremaks läbiviimiseks palume koolil eelnevalt analüüsida ja koostada ülevaade „IKT meie koolis“. Palun kirjeldage, milline on teie koolis hetkeolukord e-õppe vahendite kasutamisel ja millised on teie ootused ning soovid õppeprotsessi huvitavamaks muutmisel digiajastul. Ülevaate koostamiseks soovitame kasutada SWOT analüüsi põhimõtet – tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.

Infotunni läbiviimise aeg lepitakse kokku kooliga ning osavõtt on kõikidele õpetajatele tasuta. Infotund viiakse läbi koolis kohapeal.

Pakume koolidele ka võimalust külastada HITSA Nutiklassi Tallinnas, kus anname ülevaate HITSA tegevustest, räägime Nutiklassi olemusest ja ideest ning seejärel keskendume infotunni praktilisele poolele.

Lisainfo ja digiajastu infotunni tellimine: infotund@hitsa.ee.

Samal teemal: