eTwinningu veebikursused laiendavad silmaringi ja täiendavad kutseoskusi


Avaldaja:Laura Vetik18. September 2015

Kas soovite täiustada oma kutsealaseid oskusi ja kohtuda uute inimestega? Siis on eTwinningu õppimisüritused just teile mõeldud! Õppimisüritused (Learning Events) on lühikesed online-intensiivkursused, milles antakse sissejuhatus teemasse, ärgitatakse ideid välja mõtlema ja arendatakse teie oskusi.

Igal üritusel on 4-5 päeva aktiivset tööd ja arutelu, millele järgneb 4-5 päeva analüüsimist ja iseseisvat tööd. Materjalid on üleval internetis ning saate neile enda valitud ajal ligi. Igale üritusele saavad kandideerida kõik eTwinningus registreerunud õpetajad umbes nädal enne ürituse algust, eTwinninguga saab liituda SIIN.

  • „eTwinningu projektide kvaliteedi tõstmine“

21. september kuni 2. oktoober 2015
Taotluste esitamine alates 14. september 2015

Sellel õppimisüritusel õpivad osalejad seda, mis iseloomustab edukat eTwinningu projekti. Jagatakse häid praktikanäiteid ning edukate projektide autoritele saab küsimusi esitada. Erilist rõhku pööratakse projekti kavandamise ning levitamisega seotud tegevuste hindamisele.

  • "Sisu, keele ja tehnoloogia lõimimine"

Toimumisaeg: 28. september kuni 9. oktoober 2015
Taotluste esitamine alates 21. september 2015

Kuidas saaksime lõimida keelt, sisu ja tehnoloogiat oma kooli õppekavas? CLICi (sisu ja keele lõimitud õpe) metodoloogiat peetakse tõhusaks lähenemiseks kooli õppekava kvaliteedi täiustamiseks. Erilist tähelepanu pööratakse mobiilsele õppele CLICi metodoloogia kontekstis. Selle käigus räägitakse BYOD (võta oma seade kaasa) lähenemisest ning viimastest trendidest multimeedia ja digiallikate ümberpööratud kasutamisest (ümberpööratud klassiruumi meetod). Õppimisürituse keskmes on tehnoloogiaga rikastatud sisuline õpe võõrkeeles.

  • "Juhtimine muutuvas kontekstis" ("Leadership in a changing context")

Toimumisaeg: 1.-15. oktoober 2015
Sihtrühm: koolijuhid, koole ühendavate organisatsioonide juhid ning kõrgem juhtkond.
Taotluste esitamine alates 24. september 2015

Selle õppimisürituse eesmärk on uurida koolijuhtide ja juhtkonna tööd selliste protsesside/protseduuride väljatöötamisel, mille eesmärgiks on kaasata õpetajaid õpilaste edu saavutamiseks.

  • „Programmeerimine, õpetamine, õppimine“

Toimumisaeg: 5. kuni 19. oktoober 2015
Taotluste esitamine alates 28. september 2015

  • "Väljakutseid esitav aeg: kuidas olla tõhus IT-administraator"

Toimumisaeg: 12. kuni 22. oktoober 2015
Sihtrühm: IKT-administraatorid, koolide võrguhaldurid
Taotluste esitamine alates 5. oktoober 2015

  • "Kooli rahvusvahelistumine algajatele"

Toimumisaeg: 26. oktoober – 6. november 2015
Taotluste esitamine alates 19. oktoober 2015

Üritusel käsitletav teema õpetab meile, kuidas jõuda astme võrra edasi kooli rahvusvahelistumise teekonnal, võttes eelduseks töötajate ja õpilaste paremad õppetulemused. Eesmärk on tõsta rahvusvahelistumise kvaliteeti ning õppida, kuidas pidevalt töötajate oskusi ja kvalifikatsiooni parandada ning järjepidevalt Euroopa arenguprotsessis osaleda.

  • „Ajaloo radadel“

Toimumisaeg: 1. kuni 15. november 2015
Sihtrühm: eri kooliastmete ajalooõpetajad, kõik sellest teemast huvitatud õpetajad.
Taotluste esitamine alates 26. oktoober 2015

  • "Tagasiside eTwinningu projektides"

Toimumisaeg: 9. kuni 22. november 2015
Taotluste esitamine alates 2. november 2015

See teema puudutab kõiki tagasiside andmise vorme, kommentaare ja infot õpilaste ja õpetajate tegevuse kohta eTwinningus. Mõnikord pööravad õpetajad projekte tehes liiga vähe tähelepanu õpilaste tööle ning projekti etappide hindamisele (lühikokkuvõte tegevusest), samuti ei anta projektile selle lõppedes üldhinnangut. Kursus on suunatud õpetajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi tagasisidega seotud motivatsiooniteguritest ja hindamise olulistest aspektidest.

  • "eTwinning ja e-õpe erivajadustega noorte hariduses"

Toimumisaeg: 17. kuni 28. november 2015
Sihtrühm: erivajadustega laste õpetajad (kõik vanuserühmad)
Taotluste esitamine alates 10. november 2015

Tutuvustame osalejatele uusi tööriistu a ja ideid, mis aitavad nende õpetamisstiili kaasaegsena hoida. Õppimisüritusel keskendutakse web 2.0 tööriistade harivale kasutamisele erivajadustega laste õpetamisel. Osalejad saavad teoreetilisi teadmisi eristamisest ning neil on võimalus mõnesid tööriistu kohe järgi proovida.

  • "Õppimine väljaspool klassiruumi"

Toimumisaeg: 30. november kuni 11. detsember 2015
Taotluste esitamine alates 23. november 2015

Õppimine toimub ka muudes kohtades peale kooli, näiteks muuseumides. Tavapäraselt oleme harjunud muuseume oma projektide ja õpetamistööga seostama ekskursioonide kaudu, mida sinna korraldame ja mille käigus saavad õpilased uusi teadmisi omanada, pilte teha, filmida ning projekti eesmärkide täitmiseks muuseumi kuraatorit intervjueerida. Tänapäeval võimaldavad interaktiivsed muuseumid katseid läbi viia, virtuaalseid näituseid külastada, online-projektikollektsioone luua ning veebitööriistu kasutades kuulsaid meistriteoseid ellu äratada. Koolitusel osalejad õpivad muuseumide ressursse projektitöö eri faasides loovalt kasutama ning tutvuvad  uute pedagoogiliste võtetega, mis on seotud muuseumidega 21. sajandil.

Tutvu lähemalt eTwinningu õppimisüritustega: http://www.etwinning.net/et/pub/progress/learning_events.htm

Samal teemal:

Harno logo