Innovaatilised õpilood: „Jutustavad pildid“


Avaldaja:Kristi Semidor21. September 2015

Aina rohkem räägitakse koolides sellest, et õppimine ja õpetamine peab muutuma. Oluliseks on saanud 21. sajandi oskused ning tähtis on ka digioskuste arendamine. Õpilugude kasutamise võimalusest kirjutab HITSA haridustehnoloog Ingrid Maadvere.

Õpetajad on keerulises olukorras, kuidas õpetada uut moodi ning kasutada kogu seda tehnoloogiat, mis on õpilaste ja koolide käsutuses. Üheks võimaluseks on kasutada õpilugusid.

Õpilugu on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, vahendid, õpikeskkonnad jne. Mõnes mõttes on tegemist retseptiraamatuga, mille abil toimetades ongi võimalik uut moodi õpetada. Lähemalt saab erinevaid õpilugusid uurida õpilugude veebilehelt http://oppevara.hitsa.ee/opilood/. Alguskuu raames on õpilugusid katsetanud õpetajad välja toonud mõned lood, mida võiks nooremate õpilastega katsetada. Eelkõige on mõeldud need lood insipiratsiooni saamiseks.

Õpilugu „Jutustavad pildid“
Kadrina Keskkooli õpetaja Piret Rusalepp on oma õpilastega katsetanud põnevad õpilugu „Jutustavad pildid“, kus sügisesed loodusvaatlused ühendati tehnoloogiaga. Lapsed käisid õues sügist pildistamas ning hiljem analüüsisid ja töötlesid pilte. Täpsemalt võib õpiloost lugeda: https://opilood.wordpress.com/ 

Piret Rusalepa kommentaar:
"Lastele väga meeldis pildistamine konkreetse ülesandega (otsi sügist). See oli sügisvaheaja kodune töö. Paari õpilasega käisime koos pildistamas, kuna neil polnud sobivat vahendit. Elevust tekitas ka erinevate seadmete võrdlemine, millega pilti tehti. Eelnevalt olime käinud ka ühisel jalutuskäigul ja n-ö luuret teinud, et mida võiks jäädvustada. Kuna üle poole lastest elab alevist väljas, polnud hirmu, et pildid võiksid korduma hakata.
Videote tegemine ja pärast iseenda kuulamine ja vaatamine oli midagi täiesti uut. Mõni pabistas ja närveeris hirmsasti, aga lõpuks said kõik esinemisega hästi hakkama.
Analüüsisime pärast esinemisoskust - häält, kehahoiakut, silmavaadet…  Nii mõnigi sai aru, et ka klassis vastates tuleb ennast kuuldavaks teha.

Arvutiklassis käisime lisaks arvutitunnile ka muudes ainetundides. See meeldis lastele väga. Uued keskkonnad said üsna kiiresti selgeks. Suuremat vaeva nõudis info otsimine. Seda tööd alustasime klassis, kodus tuli jätkata ning mingid valikud teha.

20-st kahele õpilasele tundus see töö liiga raske, aga lõpuks said nemadki hakkama. Ülejäänud tegid seda suure rõõmuga ja olid rahul, et saab midagi teistmoodi teha. Oli kuulda ka väikest kadedusenooti paralleelklassi õpilastelt. 

Algklassides on selliseid õpilugusid hea teha, kuna saab ise aega vabamalt planeerida, samas vajavad õpilased muidugi rohkem juhendamist ja õpetamist. Mõnes peres sattusid ka vanemad hasarti, õppisid samuti uusi asju. Nii et läbi selle tegevuse paranes ka koostöö peredega." 

Pilt pärit Piret Ruusalepa õpiloo blogist: https://opilood.wordpress.com/2014/11/20/naituse-avamine/​ 

Vahendas Ingrid Maadvere,
HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog

Haridus- ja Noorteamet