eTwinningu uhiuus portaal pakub õpetajatele rohkem võimalusi


Avaldaja:Laura Vetik21. September 2015

Rahvusvahelise õpetajate koostöövõrgustiku eTwinningu töökeskkond, eTwinningu portaal läbis viimase viie aasta suurima uuenduskuuri ning kannab nime eTwinning Live. Rääkisime EUN-i projektijuhi Santi Scimecaga portaalist ja palusime Tartu Hiie Kooli haridustehnoloogil Mari Tõnissonil seda testida.

Miks on eTwinningul uut portaal vaja?

Meie põhiline sõnum on see, et eTwinningus toimub tegevus reaalajas ja kogu aeg, see on elujõuline ja mõjus koht leidmaks kolleege, kellega koostööd teha! Õpetaja saab oma töösse puutuvaga tegeleda, millal iganes ta portaali sisse logib!

Märkasime, et eTwinninguga seotud tegevus ja suhtlus toimus sageli väljaspool eTwinningu portaali, tvinnijate ühine tegevus oli laiali mitmes erinevas kanalis, näiteks Facebookis, Linked In’is jne. Oluline on aga hoida eTwinningu võrgustikku koos ja suhtlus koondada ühele platvormile. Et tvinnijatel oleks põhjust eTwinningu portaali tulla ning et see võrgustik koos püsiks, oli vaja olemasolevat platvormi uuendada.

Mis on eTwinning Live?

Uue eTwinning Live portaali avalehel näeb kasutaja mitmeid samu elemente, mida varemgi, kuid on ka mõni suurem uuendus.

Esimene ja ilmselt suurim uuendus on online-sündmuste korraldamine, mis võimaldab sünkroonset suhtlust videokonverentsi abil paljude kasutajate vahel. Nüüd saab iga eTwinninguga liitunu ise läbi viia veebipõhiseid sündmusi, olgu selleks ainetunnid, heade näidete jagamine oma koolist, projektiparteri leidmine vm kogemuse jagamine. Videokonverentsi ruumina kasutatakse Adobe Connect 9 süsteemi. Üritusel saab kutsuda põhimõtteliselt kõiki tvinnijaid, suurim osalejate arv on 100 inimest. Online-sündmused pole televisioon või YouTube’i videod, need sisaldavad palju rohkem interaktsiooni, sest me tahame, et inimesed omavahel suhtleksid, küsimusi esitaks jne.

Uus portaal koondab kõik eTwinningu raames toimuvad veebiüritused jm sündmused ühte kalendrisse, kust portaali külastaja need mugavalt üles leiab.

Teine suurem uuendus on suhtlusvõrgustike elementide lisamine eTwinningu portaali, et anda kasutajatele rohkem informatsiooni teiste tvinnijate kohta ja võimaldades paremini koostööd teha. Juba varasemalt oli eTwinningu portaalis teatavaid suhtlusvõrgustiku elemente, kuid neid polnud piisavalt ja neid ei kasutatud nii palju, nagu me oleksime tahtnud. Nüüd näeb iga kasutaja portaali sisse logides oma esilehel informatsiooni teistelt kasutajatelt, kelle tegevusi ta jälgida saab (näiteks  nende osalemist projektides, ühinemist gruppidega jne).

Kolmas suurem muudatus on nn Õpetajate Tubade asendamine Gruppidega, millega tahame tugevdada kogukonnatunnet õpetajate vahel. Gruppe saab igaüks luua, kuid nende loomist modereeritakse. Eesmärk on pigem väiksem arv, kuid hästi struktureeritud grupid. Nii saavad need lõpuks ka rohkem tähelepanu.

Milline on testijate tagasiside uuele portaalile?

Õpetajad ootavad uut portaali. Paljud inimesed tahavad väga jagada oma kogemusi ja õppida ning näha, mida teised teevad. eTwinning on platvorm, kus saab jagada oma ideid ja sellest võidab kogu võrgustik. Tunnustus on eTwinningus samuti väga oluline osa, eTwinningu õpetaja tegevusel on tähtsus mitte ainult oma koolis, vaid ka laiemalt!

Mis on tulemused, mida uue platvormiga saavutada tahate?

Me tahame aktiveerida kasutajaid eTwinninguga rohkem tegelema, 320 000 registreerunud eTwinningu kasutajast tegeleb praegu sellega aktiivselt vaid 100 000. Niisiis tahame elustada olemasolevaid kogukondi, samuti anda uutele kasutajatele eTwinningu vahendusel võimaluse jälgida teiste tegemisi ning vaimustuda õpetamiskunsti suurepärastest näidetest ilma, et nad tingimata peaks ise projektides osalema. eTwinning on kõigile, see on võrgustik õpetajatele, kes tahavad jagada oma kogemusi ning koos õppida!  
 

Õpetaja kogemus eTwinningu uue platvormiga

Tartu Hiie Kooli haridustehnoloog Mari Tõnisson testis uut veebiportaali ning jagab oma kogemust uue portaali kasutamisel.

Kuidas olete rahul eTwinning Live’iga?

Mina olen uuenenud eTwinning Desktop'iga ehk uue nimetusega eTwinning Live´iga väga rahul. Uus desktop on üles ehitatud väga loogiliselt ja sellega muudetud kasutajale mugavaks. Lisaks meeldib mulle lakooniline kujundus.

Mida uut märkasite eTwinning Live portaalis?

Esmakordsel eTwinning Live´i avamisel on kohe märgata, et desktop on teinud läbi väga suured muutused - muutunud on lehe loogika, alajaotused ja ka kujundus. Kohe jäävad silma uued alajaotused nagu Inimesed, Sündmused, Grupid, Abi.

Täiesti uue võimalusena saab iga kasutaja kasutada videokonverentsi ruumi (Adobe Connect 9), et teiste Euroopa kolleegidega reaalajas koostööd teha.

Kas ja kuidas on desktop’i kasutamine muutunud kasutaja jaoks mugavamaks/keerulisemaks? Kas kasutaja peab ka mingeid uusi töövõtteid õppima, et uues portaalis toimetada?

Desktop’i kasutamine on muutunud väga mugavaks - esilehele on toodud kasutaja jaoks kõige olulisem ja kogu leht on väga loogiliselt üles ehitatud ning seetõttu vajalik kergesti leitav. Juhuks, kui peakski uue desktop’iga probleeme tekkima, on loodud eraldi alajaotus abi, mis sisaldab põhjalikke juhendeid eTwinning Live´i kohta.

Kas uue desktop’iga seoses on ka uuendusi-muudatusi, mis Teile ei meeldi?

Minu arvates on muutunud ebamugavamalt jälgitavaks foorum ehk uue nimetusega Partnerfoorum. Ebamugavus seisneb minu jaoks selles, et uue kujunduse tõttu on varem linkidena olnud kirjed asendatud kenade kastikestega. Kahjuks võtavad kastikesed palju ruumi ja seetõttu peab väga palju lehtedel kerima või uusi lehekülgi avama.

Lisaks ei leia mina suurt mõtet Partnerfoorumis välja toodud alajaotusel Viimased postitused (ehk siis neli viimast postitust ja/või postituse vastust), kuna tunni aja jooksul laekub foorumisse kümneid postitusi.

Uue kujunduse tõttu tekib liigse kerimise vajadus ka alajaotuses projektid.

Kas ja miks on Teie meelest oluline eTwinningu portaali pidevalt uuendada?

eTwinning peab kindlasti pidevalt oma portaali uuendama kasvõi juba seetõttu, et platvormi kasutavate õpetajate ja koolide arv on väga suur ja kasvab pidevalt ning seetõttu peab eTwinning ajaga kaasas käima. Kuna portaal ongi eTwinningu toimimise aluseks, siis peab see olema uuenduslik, kiire, loogiline, usaldusväärne. Muutunud on ja muutuvad ka kasutajate vajadused projektitöö mõttes. eTwinning peab vastama ka areneva tehnoloogia nõuetele, nt olema nutiseadme-sõbralik.

Väga kasutajasõbralik on see, et uuendusi viiakse läbi ositi - nt eelmisel aastal uuendati TwinSpace´i.

Millised on Teie soovitused algajatele tvinnijatele, kes alles avastavad eTwinningut?

Algajatele etvinnijatele soovitan julget pealehakkamist, sest algaja staatuses on tvinnija väga lühikest aega - oma esimese projektini. Kui endal julgusest või oskustest puudu jääb, osalege koolitustel või küsige nõu kogemustega etvinnijalt või mentoritelt. Ja juba üsna pea tõusete edasijõudnu staatusesse.

Kallid õpetajad! Kui Te pole veel etvinninud, siis tehke seda kindlasti. Teil ei ole mitte midagi kaotada, aga võita on oi kui palju:-)

Vaata eTwinningu koolitusi algajatele siit.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet