HITSA kutsub üle-euroopalisel programmeerimisnädalal osalema!


Avaldaja:Laura Vetik22. September 2015

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub kõiki, kel soov ja huvi edendada tehnoloogiaharidust Eestis, korraldama 10.-18. oktoobril toimuva üle-euroopalise programmeerimisnädala Code Week raames programmeerimisalaseid üritusi.

Code Week toimub sel aastal kolmandat korda, eesmärgiga tutvustada programmeerimist ja muuta see oskus kõigile omaseks võimalikult lõbusal viisil.  Eelmisel aastal korraldas HITSA Code Week’i raames ProgeTiigri õpilastööde konkursi maakondlikud voorud ning e-õppe päeva (Code Week 2014). Sellel aastal toimub programmeerimisnädalal 14. oktoobril HITSA küberkaitse-teemaline digiõppe päev, kuhu on osalema oodatud igas vanuses huvilised.

Et Eesti paistaks Euroopa programmeerimisõppe-kaardil silma, kutsume kõiki, kes on tegevad IT valdkonnas, korraldama programmeerimisnädalal ühte või mitut programmeerima innustavat üritust, mis on suunatud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Ärge unustage üritusi ka Eesti Code Weeki kaardile lisamast: http://events.codeweek.eu! Kõik Code Week’i tegevuste organisaatorid saavad vastava sertifikaadi.

Euroopa kava ja tegevused leiab siit: http://codeweek.eu.

Kuidas osaleda ELi programmeerimisnädal?

  • Lapsed, teismelised ja täiskasvanud on oodatud osalema programmeerimisüritustel.
  • Programmeerijad saavad korraldada õpikodasid endale lähimates  koolides, häkkerite hobilaborites ja rahvamajades.
  • Õpetajad, kes oskavad programmeerida, saavad anda programmeerimistunde, jagada tunnikavasid ja korraldada õpikodasid kolleegidele.
  • Õpetajad, kes ise ei oska veel programmeerida, on oodatud seminare korraldama või kutsuma lapsevanemaid ja õpilasi üksteisele programmeerimist õpetama.
  • Lapsevanemad saavad innustada oma lapsi programmeerimise õpikodades osalema.
  • Ettevõtjad ja mittetulundusühingud on oodatud pakkuma oma ruume õpikodade korraldamiseks, pakkuma oma töötajaid õpetajateks, organiseerima õpilastele lõbusaid programmeerimisvõistlusi või sponsoreerima programmeerimisüritusi.
  • Igaüks, kes tegeleb programmeerimisega, võiks jagada oma kogemusi ja inspireerida teisi!

Aita Eesti viia Code Week kaardile ning alusta oma ürituse korraldamisega juba täna!

Eesti Code Week Ambassador on Mari-Liis Peets, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ProgeTiigri programmijuht (e-post: mari-liis.peets@hitsa.ee).  Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust Mari-Liisiga või lisage oma läbiviidav tegevus ise otse Code Week’I kaardile siit: http://events.codeweek.eu

Code Week Twitter’is: @CodeWeekEU
Code Week Google+: https://plus.google.com/+CodeweekEu
Code Week FB: https://www.facebook.com/codeEU?fref=ts
Hashtag  #codeEU ja @CodeWeekEU

Samal teemal:

Harno logo