Koolielus algab kunsti-, muusika- ja liikumiskuu


Avaldaja:Kristi Semidor01. Oktoober 2015

Rahvusvahelisel muusikapäeval on rõõm teatada, et Koolielu portaalis algab kunsti-, muusika- ja liikumiskuu. Oktoobrikuus modereerivad ainekuud Koolielu ainemoderaatorid Aet Mikli, Jüri Mäemat, Jaanika Rändla ning Raul Rändla.

Mis toimub ainekuul? Ainemoderaatorite eestvedamisel viiakse läbi veebiseminare või veebikursusi Koolielus, tuuakse esile ainevaldkondlikke uudiseid ja kirjutatakse artikleid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise trendidest. Iga nädal tutvustatakse õppetöö läbiviimiseks kasulikke äppe, töövahendeid või veebikeskkondi. 

Terves kehas terve vaim! 
Terve liikumiskuu jooksul pakume Koolielu külastajatele iga nädal ühe harjutuse, mida arvuti taga sooritada. Raul Rändla ja Jaanika Rändla on ette valmistanud harjutused, mille eesmärk on ennetada ja/või leevendada arvuti kasutamisel tekkida võivaid vaevusi silmades, kaelas, õlavöötmes, nimmepiirkonnas ning kätes.
I harjutus juba uuel nädalal.  

Osalege eTwinningu multiprojektis "GPS kunst" 
Kutsume septembris ja oktoobris kõiki õpetajaid osalema multiprojektis “GPS kunst”. Sügis on väga hea aeg õuesõppeks ning õpilaste nutiseadmete kasutamine annab võimaluse lõimida tehnoloogiat õppetöösse. Lisainfo.  

Veebiseminar muusikaõpetajatele 
Esmaspäeval, 19. oktoobril 2015 kella 16.00-17.00 tutvustavad ainemoderaator Aet Mikli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi muusikaõpetaja Ly Tammerik õppematerjali "Noodikirja ABC", mis on loodud keskkonnas Xerte. Õppematerjali koostasid TLÜ Haridustehnoloogia magistriõpingute kursuse "Digitaalsed õppematerjalid" raames Aet Mikli ja Elin Karuoja.  

Kunstiprojektis tehakse grafitit  
Kunstiprojektis osalemiseks tuleb luua Graffiti Makeris oma eesnimega grafiti, pildistada oma kodukohas leitavaid grafiteid, lõpuks panna kokku kollaaž ning see postitada. Lisainfo.  

Kuu õppematerjal 
Kutsume õpetajaid oma ainekuul Koolielu portaali õppematerjale lisama - iga kuu lõpus valivad kunsti-, muusika- ja liikumiskuu ainemoderaatorid välja kuu parima õppematerjali, mille autor saab nutika auhinna. Õppematerjale võib lisada Koolielu portaali igal ajal - ainemoderaatorid valivad ka detsembri-, aprilli- ja maikuus kõigi 1. juunist 2015 kuni 1. maini 2016 lisatud õppematerjalide hulgast välja parimad. 

Artiklid, äpid, töövahendid, õpilood   
Ilmuvad ainevaldkondlikud uudised ja artiklid. Sel ainekuul tutvustavad ainemoderaatorid kolmes aines õpilugusid ja äppe, näidatakse, mida on tehtud kunstitundide elavdamiseks jm. Mõningaid muusikaõpetajatele vajalikke äppe tutvustab 10-aastane poiss. Aga kõigest järgemööda. Head osalemist! 

Kristi Semidor 
HITSA projektijuht  

Loe ka: Koolielu portaalis algavad ainekuud; Alguskuu  

Haridus- ja Noorteamet