Teadlaste Öö Festival Tartu Kivilinna Koolis pakkus tegevust kogu nädalaks


Avaldaja:Laura Vetik02. Oktoober 2015

Eelmisel nädalal vallutas Eesti Teadlaste Öö Festival, mille raames korraldas ka Tartu Kivilinna Kooli tervist edendavaid üritusi. Neist teevad ülevaate Helis Hani ja Piret Arula.

Õppiv, arenev ja loov - TERVE Kivilinna Kool kutsus õpilasi ja õpetajaid  kaasa mõtlema ja kaasa tegutsema tervise teemadel. TERVE nädala jooksul uurisime, miks inimesed haigestuvad ning missugused haigused meid ümbritsevad, kuidas end ravida ja tervena hoida, mis tekitavad sõltuvust ja kuidas nendest vabaneda.

Sündmused koolis olid jagatud temaatilisteks päevadeks. Tegevused olid planeeritud klassidesse, koridoridesse  ja kooli õuealale. Koridoride seintel oli terve nädala jooksul üleval temaatikaga haakuv  informatiivne materjal.

IMG_2519.JPG

Esmaspäeval oli teemaks „Miks inimesed haigestuvad?“

Ainetundides arutleti selle üle, mis on haigus, miks inimesed haigestuvad ja kuidas haigused jagunevad. 1.-2. klasside õpilased joonistasid pilte tervest ja haigest lapsest, 3.-9. klasside õpilased koostasid rühmatööna plakati teguritest, mis põhjustavad haigestumist.

Teisipäeval oli teemaks „Missugused haigused meid ümbritsevad?“

Sellel päeval räägiti erinevatest haigustest meie ümber. Õpilased said lugeda kooli seintelt erinevate haiguste kirjeldusi ja ravivõimalusi.

1.-3. klasside õpilasi külastasid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli meditsiinitudengid, kes rääkisid ja näitasid lastele mängude kaudu, kuidas ja kui kaugele pisikud levivad aevastamisel ja köhimisel. Lastele õpetati seitse erinevat  kätepesu tehnikat, kusjuures välja toodi, et nii pesevad käsi kirurgid. Sel päeval oli koolisööklas näha, kuidas kõik õpilased pesid käsi väga kaua ja hoolikalt. 4.-9. klasside õpilastel oli võimalus osa võtta Tervist edendava kooli logo konkursist, kuhu laekus paljusuurepäraseid kavandeid.

Kolmapäeval oli teemaks „Kuidas haigusi ravida ja jääda terveks?“

Ainetundides räägiti erinevatest ravimeetoditest ja tutvuti ravimtaimedega, mida on meie esivanemad haiguste ravimisel kasutanud. Toetudes õpilaste kogemustele toimusid arutelud enda terveks ravimisest ja terveks olemisest.  Stomatoloogia tudengid tulid 2. klasside õpilastele rääkima hammaste tervishoiust. Seletati, mis on jäävhambad ja piimahambad ning lapsed said ka lähemalt uurida päris hambaid. Arutleti selle üle, kuidas tekivad hambaaugud ja kuidas neid ravitakse. Näidati, kuidas tuleb hambaid pesta, õpetati kasutama hambaniiti ja räägiti, mis on proteesid ja miks neid vaja on. Üheskoos vaadati õppefilmi karastusjookidest ja nende mõjust hammastele.  

4. klasside õpilastele toimus aulas rühiteemaline loeng. Loeng ja praktilised tegevused olid väga vajalikud, sest paljud õpilased ei pööra oma rühile üldse tähelepanu – istuvad  ja kirjutavad küürus seljaga.

Õpilased said teada, et õigele kehahoiule aitab kaasa näiteks töölaua õige kõrgus. Kaaluti õpilaste koolikotte ja arutati, kas  nende koolikottide raskus mõjutab kehahoidu. Soovitati käia ujumas, teha hommikuvõimlemist ning rühi ja koordinatsiooni harjutusi.

7.-9. klasside õpilastele toimus praktiline esmaabikoolitus, kus õpetati esmaabi andma nii teadvusel kui ka teadvuseta inimesele. Õpilased said  aidata „minestanud“ kaaslasi ja harjutada nuku peal kunstlikku hingamist.

IMG_2534.JPG

Neljapäeval oli teemaks „Mis tekitavad sõltuvust?“

Ainetundides räägiti, mis on sõltuvus ja mis võivad sõltuvusi tekitada – alkohol, suitsetamine, uimastid, arvutimängud. 4.-6. klasside õpilastele rääkis meie kooli psühholoog Jaak Maasalu internetisõltuvusest – mis see on, kuidas see tekib ja mõjutab meie tervist ning suhteid teiste inimestega.

7.-9. klasside õpilastele rääkis noorsoopolitsei põhjustest, miks noored alustavad meelemürkide tarvitamisega. Tutvustati alkoholi, erinevate tubakatoodete, narkootikumide joobe tunnuseid ja missugused on karistused ja trahvid nende ainete omamise, müümise ja tarvitamise korral. Räägiti, kuhu pöörduda abi saamiseks, kui oled meelemürkide ohvriks langenud.

Reedel toimus konverents teemal „Tervis-tarviline vara“

Konverents “Tervis – tarviline vara“ võttis kokku terve nädala jooksul kajastatud teemad ja tegevused.

 5.-9. klasside õpilased tutvustasid oma ettekannetes, mida põnevat, uudset ja huvitavat nad selle nädala jooksul õppisid. 1.-4. klasside õpilased tegid Teadlaste Öö Festivali nädalast kokkuvõtte meie kooli õuealal põnevaid ja terviseteemalisi liikumismänge mängides.

Teadlaste Öö Festival Tartu Kivilinna Koolis pakkus põnevust ja tegutsemislusti kogu kooliperele. Täname Teaduskeskust Ahhaa suurepärase võimaluse eest osaleda Teadlaste Öö Festivalil, mille kaudu saime rõhutada tervise tähtsust oma koolis.

Autorid: Helis Hani ja Piret Arula, Teadlaste Öö Festivali korraldajad Tartu Kivilinna Koolis

Fotod: Tartu Kivilinna Kool