Täna algab täiskasvanud õppija nädal


Avaldaja:Laura Vetik09. Oktoober 2015

Reedel, 9. oktoobril kell 12 algab XVIII täiskasvanud õppija nädal „Õige aeg on õppida” Rahvusooperis Estonia toimuva tunnustusüritusega, kus kuulutatakse välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralik organisatsioon, aasta koolitussõbralik omavalitsus ning aasta õpitegu.

Seekordse täiskasvanud õppija nädala fookus on lastevanemate teavitamisel täiskasvanuõppe erinevatest võimalustest. Kogu nädala jooksul toimub üle kogu Eestimaa arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Paljud neist toimuvad ka lasteaedades ja seal löövad kaasa piirkondlikud Rajaleidja keskused ning Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus. Lasteaiad on suurepärased koostööpartnerid, sest lasteaias tuntakse hästi lastevanemate vajadusi ja ootusi ning osatakse viia oluline info nendeni sobival viisil ja sobivas vormis.

Täiskasvanud õppija nädala raames toimub kolmapäeval, 14. oktoobril Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse korraldatud digiõppe päev, mis on pühendatud digiturvalisusele: jagatakse infot ning näpunäiteid selle kohta, kuidas saame iseennast ja oma lähedasi nutiseadmete, arvutite ja internetiga seonduvate ohtude eest kaitsta.

Täiskasvanud õppija nädal lõpeb 16. oktoobril Tallinnas, hotellis Nordic Hotel Forum toimuva täiskasvanuhariduse foorumiga, mille keskseks teemaks on nõustamine täiskasvanute elukestvas õppes osalemiseks ja tööelus edukaks toimetulekuks. Foorumil arutatakse selle üle, kuidas teha nõustamine kättesaadavaks just neile täiskasvanutele, kes seda kõige enam vajavad.

Foorumil esinevad Haridus- ja Teadusministeeriumi, sihtasutuse Innove, Eesti Töötukassa, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ja poliitikauuringute keskuse Praxis esindajad. Rahvusvahelist vaadet lisab Iirimaa riikliku haridusnõustamise keskuse direktor Jennifer McKenzie.

Lisainfo: http://www.andras.ee

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal:

Tule digiõppe päeva veebiseminarile "Miks küsib Google mu telefoninumbrit?"

Harno logo