Ainekuud: Selgus alguskuu parim õppematerjal


Avaldaja:Kristi Semidor09. Oktoober 2015

HITSA kutsus õpetajaid ainekuude raames Koolielu portaali õppematerjale lisama. Iga kuu lõpus valivad Koolielu ainemoderaatorid välja vastava ainevaldkonna parima õppematerjali. Alguskuu parima õppematerjali autor on Kalle Lina.

Ainemoderaatoritele meeldis alguskuul lisatud õppematerjalidest kõige enam Rakvere Gümnaasiumi inglise ja saksa keele õpetaja Kalle Lina töö "English World 1-3". HITSA edastab õpetajale nutika kingituse. 

Ainemoderaatorid tõid esile järgmist: Õppematerjal on mahukas, kasutatud on väga palju erinevaid IKT-vahendeid, sobib hästi iseseisvaks tööks, õpitu kinnistamiseks ja enesekontrolliks. Kalle Lina õppematerjal on mitmekülgne ning seda saab kasutada lisaks tavalisele arvutile ka nutiseadmetes. 

Alguskuud koordineerisid ainemoderaatorid Anu Peri, Kärt Kase, Tuuli Koitjärv, Tiia Salm, Hene Binsol ning Mari Tõnisson.  

Õppematerjale võib lisada Koolielu portaali igal ajal - ainemoderaatorid valivad ka detsembri-, aprilli- ja maikuus kõigi 1. juunist 2015 kuni 1. maini 2016 lisatud õppematerjalide hulgast välja parimad. 

Kristi Semidor 
HITSA projektijuht 

Pildil kasutatud fragmenti Kalle Lina õppematerjali avalehest 

Haridus- ja Noorteamet