Digitaalse õppevara loomise konkurss: eesti keel teise keelena


Avaldaja:Laura Vetik12. Oktoober 2015

Uue veebipõhise õppevaraga on plaanis muuta eesti keele õppimine teise keelena tulemuslikumaks, see oskab paremini arvestada õpilaste individuaalsete vajadustega ning on kasutajatele tasuta kättesaadav.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja Irene Käosaare sõnul on õpilased ise väljendanud soovi kasutada tunnis rohkem digitehnoloogia võimalusi, et õppimine oleks põnevam ja tulemuslikum. „Digitaalne õppevara aitab õpetajatel enam kasutada kaasaegseid keeleõppemeetodeid ning arvestada õpilaste individuaalsete vajadusega,“ sõnas Käosaar.

Loodav õppevara peab olema sobiv nii keelekümblusklassidele kui ka vene ja eesti õppekeelega koolidele. See aitab õpetajal õppetööd diferentseerida ja õpilasi motiveerida. Õppevara peab olema õpilasele huvitav ja eakohane ning võimaldama iseseisvat õppimist. 

Ideekonkursi eelarve on 130 000 eurot ning õppevara peab olema valmis koolides kasutamiseks järgmise aasta sügisel. Konkursil saavad osaleda õpetajad, kirjastused ja teised õppevara loojad.

Ideekonkurssi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“. Meetmega toetatakse kaasaegse, õppijast lähtuva õpikäsituse rakendamist digikultuuri õppeprotsessi integreerimise abil.

Täpsem info riigihangete registrist

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal:

Nutiseadmega nutiõpetajaks