10. juubelit tähistav IKT sügiskonverents toob kokku õpetajad üle Eesti


Avaldaja:Laura Vetik21. Oktoober 2015

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Haridusamet, eKool ja Tallinna Reaalkool korraldavad täna, 21. oktoobril haridustöötajatele suunatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sügiskonverentsi „10 aastat tagasi ja edasi“. Konverentsil osaleb ligi 300 õpetajat üle Eesti.

10. juubelit tähistaval konverentsil vaadatakse ajas tagasi – mis on hariduses IKT vallas toimunud – ning uuritakse, mis on tulekul. Konverentsi esinejate seas on nii aineõpetajaid kui ka digiharidusele kaasaaitajad, kes jagavad kogemusi, kuidas infotehnoloogia abil õppimist ja õpetamist huvitavamaks muuta. Konverentsi avaettekande teeb Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, kes esineb teemal „Haridustehnoloogilised võimalused - privileegist õiguseks“.

Konverentsi praktilistes töötubades tutvustatakse põnevaid projekte nii õpetajatele kui koolijuhtidele. Jutuks tuleb internetiturvalisus, digitaalse õppevara loomine ning uued tehnoloogiad, sh 3D-printerite ja nutiseadmete kasutamine õppetöös. Oluliste teemadena käsitletakse ka uusi trende õpetamisel, õppetöö tõhusat haldamist IKT teenuste abil ning IKT arenguvajadusi kooli juhtimisel.

Konverents lõpeb juubelile kohaselt, autasustatakse Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse korraldatud digitaalsete õppematerjalide konkursi "Täna samm, homme teine" ja Tallinna Haridusameti uuenduskonkursi "Digimõte" võitjaid. Lisainfo konverentsi kohta ning ajakava leiab siit: https://expo.ekool.eu/.

Foto: Terje Lepp

Samal teemal: