"Täna samm, homme teine“ parimad õppematerjalid leiab Koolielu varamust


Avaldaja:Madli Leikop23. Oktoober 2015

IKT sügiskonverentsi „10 aastat tagasi ja edasi“ ühes töötubadest tutvustasid oma töid HITSA digitaalsete õppematerjalide konkursi „Täna samm, homme teine“ finaali pääsenud autorid.

HITSA digitaalsete õppematerjalide konkursile „Täna samm, homme teine“ esitati 2014/15. õppeaastal 23 tööd, millest hindamiskomisjon valis välja kümme parimat. Konkursil osalesid kõik ajavahemikul  1. maist 2014 kuni 15. aprillini 2015 haridusportaalis Koolielu õppevara all avaldatud alus- ja üldhariduse digitaalsed õppematerjalid, mis esitati autori või ainemoderaatori poolt konkursile 30. aprilliks 2015.

Registr.jpg

Parimate seas oli nii kehalise kasvatuse kui eesti keele, füüsika kui loodusõpetuse digitaalseid õppematerjale, enim just keele ja kirjanduse omi.

Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja Jane Tõnisson tutvustas õppematerjali „Uus meedia ja emakeel“, mis sai alguse õpetaja enda magistritööst. „Soovisin siduda koolivälise tekstimaailma õppetööga,“ ütles Jane Tõnisson.

Janika.jpg

Fotol: Jane Tõnisson pälvis oma õppematerjali eest HITSA tänukirja.

Õppematerjal on mõeldud  eelkõige õpetajatele enesearendamiseks, mõtete saamiseks ning töölehtede, ülesannete edasiarendamiseks. 5. klassile on mõeldud tööleht „Youtube“, 6. klassile „Sotsiaalmeedias käitumine“, 7. klassile „Pildianalüüs“, 8. klassile „Algustäheortograafia“, 9. klassile „Võõr- ja tsitaatsõnad“. Esineja märkis, et populaarsete sotsiaalmeedia kanalite kasutamine õppetöös võib olla kohati keeruline, samas grammatika õppimine uue meedia vahendite abil oli tema kogemuste põhjal edukas.

Žürii märkis selle töö puhul, et selgelt tuleb välja, kuidas õpilased kasutavad ja tagasisidestavad töölehti, tegu on väga huvitava materjaliga.

Tiina Lall Valga Priimetsa Koolist koostas õppematerjali nutitehnika kasutamisest kehalise kasvatuse tundides: „Nuti-kehaline“. Priimetsa kool osales Digipöörde projektis, mille algatasid  Samsung Electronics Baltics ja Tallinna Ülikool. Projekti eesmärk on õpetada koole kasutama digitaalseid seadmeid õppetöös tulemuslikumalt. Priimetsa kooli projekti idee oli keelekümbluse tugi nutitehnika abil. Keelekümblusklassides soovitakse nutiseadmeid kaasata loodusõpetuse, muusika ja kehalise kasvatuse tundides. Tiina Lalli koostatud õppematerjalist näebki, kuidas koolis see õnnestus. Äppe ja vastavaid keskkondi, mis aitavad treeningut, tulemusi, distantsi, marsruuti jne jälgida ning tulemusi salvestada, saab kasutada iga spordiala juures: kestvustreeningul, pallimängudel, võimlemisel, kergejõustikus, terviseradadel. Rohkete fotote ja videotega illustreeritud õppematerjali on lihtne kasutada, autor annab konkreetsed viited ja juhised, kust mis äppi leida ja kuidas rakendada.

Lall.jpg

Fotol: Tänukirja sai ka Tiina Lall.

„Luule kujundlikkus“ on meeskonnatöö: õppematerjali autorid on Linda Püssa Eesti Maaülikoolist, Kaisa Salm Tartu Herbert Masingu Koolist, Eliis Valdma Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukoolist ja Eveli Torma Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumist. Materjal on abiks luuleanalüüsi põhimõistete õppimisel, annab teadmisi ja oskusi luuletuse vormi ja sisu analüüsimiseks; võimalusi harjutamiseks ja enesekontrolliks; tutvustab nii vanemat kui ka uuemat eesti luulet. Läbivad teemad on luuleanalüüsi põhimõisted; luuletuse mõte, meeleolu; tänapäevane eesti luule. Materjal on mõeldud kasutamiseks II ja III kooliastmes. Töö autorid ütlesid tutvustusel, et luulet on mistahes kooliastmes keeruline õpetada, õppematerjal „Luule kujundlikkus“ annab võimaluse suunata õpilane iseseisvalt luulemaailma avastama.

Töötuba2.jpg

Veel tutvustas töötoas veebilehte „Praktilised tööd füüsikas“ Viimsi Keskkooli õpetaja Ingrid Rõivas.  Õppematerjal sisaldab praktiliste tööde juhendeid ja töölehti põhikooli III astme (7. klassi loodusõpetuse, 8. klassi optika ning mehaanika) ja gümnaasiumi I kuni III füüsikakursuse jaoks. Ingrid Rõivase sõnul tekkisid juhendid praktilisest vajadusest õpilastega laboratoorseid töid läbi viies ja need on aastate jooksul läbi katsetatud.

Vaata kõiki finaali pääsenud töid siit.
Konkursi võidutööde kohta loe siit.

Robot.jpg

21. oktoobril Tallinna Reaalkoolis toimunud IKT sügiskonverentsil vaadati ajas tagasi, mis on koolis IKT valaasa toimunud, ja uuriti, mis on tulekul. Praktilistes töötubades tutvustati põnevaid projekte nii õpetajatele kui koolijuhtidele. Räägiti internetiturvalisusest,  digitaalse õppevara loomisest ning uutest tehnoloogiatest, sh 3D-printerite ja nutiseadmete kasutamisest õppetöös. Käsitleti uusi trende õpetamisel, õppetöö tõhusat haldamist IKT teenuste abil ning IKT arenguvajadusi kooli juhtimisel.

Töötuba1.jpg

Konverentsi korraldasid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Haridusamet, eKool ja Tallinna Reaalkool.

Fotod: Terje Lepp.

Samal teemal: