Koolielus algab reaal- ja tehnoloogiaainete kuu


Avaldaja:Kristi Semidor02. November 2015

Novembrikuu on Koolielu portaalis kuulutatud reaal- ja tehnoloogiaainete kuuks. Ainekuud modereerivad Koolielu ainemoderaatorid Laine Aluoja, Mari Tõnisson, Ahti Pent, Jürgo Nooni, Raili Kaubi ning Siret Lahemaa.

Mis toimub ainekuul? Ainemoderaatorite eestvedamisel viiakse läbi veebiseminare või veebikursusi Koolielus, tuuakse esile ainevaldkondlikke uudiseid ja kirjutatakse artikleid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise trendidest. Iga nädal tutvustatakse õppetöö läbiviimiseks kasulikke äppe, töövahendeid või veebikeskkondi. 

Neljapäeval, 19. novembril kell 16.00-17.00 toimub veebiseminar „Facebook kui mitteformaalne õppimine“, mille viib läbi Koolielu käsitöö ja kodunduse ainemoderaator Siret Lahemaa. 

23.-26. novembrini toimub käsitöö-teemaline jõulumüsteerium Koolielu kogukondade alajaotuses: "Meisterdame koos".  

Toimub ka virtuaalne käsitöönäitus

9. novembrist kuni 14. detsembrini toimub veebikursus „Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadmete rakendamine matemaatika õpetamisel“ (link), mille viib läbi Koolielu matemaatika ainemoderaator Laine Aluoja. 

Kuu õppematerjal 
Kutsume õpetajaid oma ainekuul Koolielu portaali õppematerjale lisama - iga kuu lõpus valivad ainemoderaatorid välja kuu parima õppematerjali, mille autor saab nutika auhinna. Õppematerjale võib lisada Koolielu portaali igal ajal - ainemoderaatorid valivad ka detsembri-, aprilli- ja maikuus kõigi 1. juunist 2015 kuni 1. maini 2016 lisatud õppematerjalide hulgast välja parimad. 

Artiklid, äpid, töövahendid, õpilood   
Ilmuvad ainevaldkondlikud uudised ja artiklid, näiteks võtame luubi alla ProgeTiigri võrgustiku, ainemoderaatorid tutvustavad äppe ja õpilugusid.  

Lisame toimuva kohta pidevalt lisainfot! 
Head osalemist!  

Lisainfo tehnoloogia-ainete, informaatika ning matemaatika ainevaldkondlike aineliitude ja kogukondade kohta: EKS "Aita" seltsi leht, EKS "Aita" Facebooki leht; Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi veebilehtFacebooki leht; Eesti Matemaatika Seltsi veebileht, Matemaatikaõpetajate ajaveeb.  

Vaata ka: Koolielus algab kunsti-, muusika- ja liikumiskuu; Alguskuu uudised 

Kristi Semidor, HITSA projektijuht 

Haridus- ja Noorteamet