Õpilased pärandipaiku hoidmas


Avaldaja:Elle Lepik16. November 2015

Käesoleva aasta sügisel korrastasid kooliõpilased Pärandivaderite pilootprojekti raames erinevates maakondades 26 kohaliku kultuuriloo ja kultuurmaastiku seisukohalt tähendusrikast objekti.

Pilootprojektis „Pärandivaderid: Koolinoored kultuuripärandit hoidmas“ osales 16 pärandivaderite seltskonda üheksast maakonnast, nende hulgas 14 üldhariduskooli, Muhu Pärandikool ja üks koduõppel perekond. 662 kooliõpilase abiga korrastati 26 kohaliku kogukonna jaoks olulist pärandipaika.

Osalenud õpilaste koguarv osutus oluliselt suuremaks planeeritust, kuna kevadel registreeritud taotluste põhjal oli oodata 450 õpilase kaasalöömist ja kavas oli korrastada 20 objekti. Talgute ettevalmistamise käigus aga kogusid juhendajad-õpetajad indu, nii kasvaski tegevuste ja paikade valik mitmekesisemaks. Õpilased koristasid prügi, korjasid kive, riisusid, niitsid ja eemaldasid võsa, paigaldasid tähiseid, rajasid purde, ehitasid roigas- ja ladusid kiviaedu, puhastasid mälestusmärke ja kalmistuhaudu, värvisid hauapiirdeid ja loodisid -kive, restaureerisid aknaid ja tõrvasid ust. Kodukoha kultuuriloolise tähtsusega objektideks valiti muistsed põllud ja hiiemets, mälestus- ja ohvrikivid, mõisapargid ja sealsed varemed, kirikud ja pastoraadihooned koos ümbritsevate aedadega, taluhooned ja karjamaad, kalmistud ning 20. sajandi alguses rajatud kaevikud ja varjendid. Räpina Ühisgümnaasiumi ajalooring võttis kodulinnas oma hoole alla terve miljööväärtusliku Apteegi tänava. Lisaks viisid koolid ainetundides läbi toetavat õppetegevust paikade ajaloolise taustaga tutvumiseks, samuti kutsuti esinema ajalooeksperte. 

Kõige suurema arvu õpilastega (140) osales Loo keskkool, kus noored korrastasid Peeter Suure Merekindluse maaväelastele rajatud Loo kaitsepositsiooni kaevikuid ja varjendeid, mis on rajatud muistsetele põldudele. Kolme talgupäevaga kogusid kaheksa klassitäit õpilasi territooriumilt 14 kuupmeetrit prügi, lisaks kuulasid ajaloolase ja õpetaja selgitusi paikkonna eripära ja ajaloolise tausta kohta. Esile tõstmist väärib eelkõige gümnaasiumiõpilaste pühendumus, kes maa-alustest kaevikutest prügi välja tassimise kõige ebameeldivama ja rängema osa enda kanda võtsid. 50 tublimat pärandivaderit Loo keskkoolist ootab auhinnareis Narvasse, kus muuhulgas tehakse ringkäik Kreenholmi Manufaktuuri territooriumil ja külastatakse Narva linnust.

Pilootprojekti ootusi ületavate tulemuste taga on juhendavate õpetajate eriline innukus, sest lisaks klasside mobiliseerimisele, talguaegade sobitamisele tunniplaaniga ja töövahendite korraldamisele tuli neil suhelda ka muinsuskaitse inspektoriga (mõnel objektil ka looduskaitse spetsialistiga), kohaliku omavalitsusega, kogudusega, maaomanikega, ettevõtjatega, ajalooekspertide ja kohalike ajalootundjatega. Juhendajad suutsid kaasata märkimisväärselt palju toetajaid ja vabatahtlikke. Olulise panuse juhendajate nõustamise osas andsid Muinsuskaitseameti maakondlikud inspektorid ja mõnedel objektidel ka Keskkonnaameti piirkondlikud spetsialistid.

Pilootprojekt „Pärandivaderid: Koolinoored kultuuripärandit hoidmas“ suunab kooliõpilasi tundma õppima, väärtustama ja korrastama kohaliku kultuuriloo ja kultuurmaastiku seisukohalt tähendusrikkaid objekte. Projekti kaudu tõuseb õpilaste teadlikkus kohaliku pärandi tähtsusest ning nad aitavad päästa lagunemisest või hävimisest hooletusse jäänud paiku. Pilootprojekti eeskuju on Norra Kultuuripärandi Fondi koordineeritud projekt „Hoolda pärandipaika“ („Improve a Heritage Site“), mis on edukalt tegutsenud 15 aastat ning kaasanud Norras kolmandiku kõikidest üldhariduskoolidest. Ka Eestis on plaan järgnevatel aastatel osalejate ringi oluliselt laiendada, et Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise raames teha kooliõpilaste ühisjõul kodumaale väärikas kingitus. Korraldajad ootavad uusi pärandivadereid liituma 2017. aastal!

 

Foto: Kõpu Põhikooli pärandivaderid korrastasid koolipargis mõisniku koerahaua, pildistanud Kadri Linder.

Õuesõppe FB-lehel saab tutvuda pildigaleriiga, kus pärandivaderite töövilju kajastavad „enne-ja-pärast“ pildid: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1627659810849304.1073741829.1540036362944983&type=3

Täpsem ülevaade kõigi osalejate kohta on Õuesõppe koduleheküljel: http://ouesope.ee/parandivaderid/parandivaderid2015/

 

Lisainfo: Elle Lepik: tel 522 6456, elle@ouesope.ee
Toetajad: Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Muinsuskaitseamet ja SA Narva Muuseum
Täname:

Harku Vallavalitsus, Jõelähtme Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Kõpu Vallavalitsus, Muhu Kommunaalamet, Muhu Vallavalitsus, Padise Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Võnnu vallavalitsus, Võru Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus, Keskkonnaameti Viru regiooni kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus ja Jõgeva-Tartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist Marica-Maris Paju, EELK Muhu Katariina kogudus, EAÕK Muhu-Rinsi Neitsi Maria Kaasani pühakuju kogudus, EELK Risti kogudus, EAÕK Räpina Sakariase ja Elisabeti kogudus, EELK Võnnu kogudus, Muhu Muuseum, Eesti Hoiuraamatukogu, Muhu Hooldekeskus, Muhu Noortekeskus, Muhu Põhikool ja Muhu Lasteaed, Orissaare Noortekeskus, Orissaare Spordihoone, Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu, Hinni talu, Kudjape kalmistu, Muhu Portselan, Osaühing Strantum, Tihuse turismitalu, A.J. von Krusensterni nim MTÜ, MTÜ Aruküla Vabakooli Selts, MTÜ Kiiu arendus, Liivaküla küla selts, Loo Kooli Abistamise Ühing, Tabasalu Lions Klubi, SA Vääna Külakoda, SA Vääna Mõisakool, osalenud koolid, lapsevanemad ja kogukonna liikmed, Tõnu Ligi, Mari Luup, Kersti Murumets, Selma Neidorf, Juta Peegel, Marko Reinväli, Anu-Cristine Tokko, Paul Uibopuu, Külli Vahter, Triin Valk, Mare Veersalu, Väino Veersalu, Priidu Veersalu, Peep Õun

Haridus- ja Noorteamet