Klassiõpetaja loob ja jagab


Avaldaja:Madli Leikop01. Detsember 2015

Üsna levinud on harjumus, et tunni ettevalmistamisel otsib õpetaja vajalikke õppematerjale veebist. See võimalus ei vähenda raamatukogude osatähtsust vajaliku kirjanduse ja sobivate õppematerjalide otsimisel.

Loo autor on Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator Tuuli Koitjärv.

Enamasti kannavad veebis surfamise otsingud vilja, sest interneti varasalv on põhjatu. Teine küsimus on see, kas leitud materjale saab kohe kasutada või tuleb neid kohandada.

Jaga tehtut ajaveebis

Üha rohkem on õpetajaid, kes lisaks teiste kolleegide poolt loodu kasutamisele soovivad enda ideid ja mõtteid jagada. Selle tarbeks on õpetaja endale ja oma klassile loonud kodulehe või ajaveebi. Põnevate ja vajalike õppematerjalide jagamine on tänuväärne tegevus. Oluline on ka see, kuidas materjale kasutada. Õppetunni läbiviimise kogemuse jagamise osas on õpetajad tagasihoidlikumad. Siin on kindlasti põhjuseks õpetajate tagasihoidlikkus ja jagamisele kuluv aeg. Enim võib klasside ajaveebidest ja õpetajate kodulehtedelt leida infot erinevate tegevuste kohta, mida võetakse ette väljaspool klassiruumi. Häid ideid ja mõtteid jagavad õpetajad külastatud teatrietenduste või õppekäikude kohta. Lisaks on populaarne käelise tegevuse tundides valminud loomingu publitseerimine.

Tuleta meelde tuntud metoodikaid!

Õppekava kohaselt käsitletakse algklassides samu teemasid aastast aastasse ning on loomulik, et tekib vajadus teemale veidi teisiti või uudsemalt läheneda. Kolleegide jagatud kirjutised innustavad ja julgustavad uutmoodi õppeprotsessile lähenema. Teise õpetaja kogemust lugedes võib tekkida päris uus mõte. Loetud mõtted suunavad väärtusliku vana kõrval rakendama uut metoodikat. Õpetajatel on levinud seisukoht, et tema mõtted ei ole erilised, nendes pole midagi uut. Kuid IKT rakendamise populaarsuse ja vajaduse suurenemisega ei tohiks unustada vanu õppemeetodeid ning vahel on just nende meeldetuletamine õpetajatel silmad särama löönud. IKT vahendite kasutamine ei välista vanade metoodiliste võtete rakendamist õppetöös. Näiteks vana hea  segiaetud tähtedega sõnade äraarvamismängu rakendamine on IKT abil ainetunnis palju käepärasem.

Eesti algklassiõpetajate hulgas on kasvanud vajadus klassi ajaveebi pidamise järele. Paljude õpetajate jaoks on saanud sellest harjumus ja koolielu igapäevane osa. Ajaveeb võimaldab luua parema ülevaate koolis toimuvast lapsevanema jaoks ning õpetab lastele digitaalset kirjaoskust. Ajaveeb on hea võimalus laste tunnustamiseks.

Loodetavasti annavad järgnevad näited innustust ka neile, kes päevikupidamisega veel algust teinud ei ole.

Ajaveebide head näited

On mitmeid koolide kodulehti, kust leiab viiteid õpetajate loodud õppematerjalide ja klasside ajaveebide kohta. Pärnu Vanalinna Põhikooli kodulehel on nii kooli ainealased ajaveebid kui klasside veebipäevikud. Siit leiab väga huvitavaid ideid koolielu põnevamaks muutmiseks.

Rakvere Gümnaasiumi 1.-5. klasside õpetajad on loonud lisaks klasside blogidele ka ühise ajaveebi. Selle järele tunti vajadust eeskätt infovahetuseks. Igal klassil oma ajaveebi ei ole ja kooli lehekülg on akadeemilisem. Veebipäevikus on fotosid ning laste kirjutisi õppekäikudest. Lisaks on siin lugemissoovitusi ja infot õpilaskonkursside kohta. Ajaveebide sissekannete tegemine on õpetajate vahel ära jaotatud. Ütleb ju vanasõnagi, et ühenduses peitub jõud. IKT-vahendid on suurepäraseks võimaluseks koostöö organiseerimisel.

thumbnail.jpg

Kooli kodulehel  on Ristiku Põhikooli algklassiõpetaja Eve Reisalu õppematerjalide hulgas interaktiivne pusleõpik, õpilaste loodud animatsioonid ja palju muud põnevat.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli algklassiõpetaja Lemme Sulaoja kodulehel on viited ajaveebidele, näiteks kunstiveeb. Väga tore on see, et 5. klassis andis Lemme veebipäeviku pidamise üle uuele klassijuhatajale.

Luunja Keskkooli 3.b klassi õpetaja Kaie Kink kajastab klassi ajaveebis nii klassiväliseid tegevusi  kui ka kasulikke viiteid õppematerjalidele. Artikleid ilmestavad vahvad videod ja pildiseeriad.

Pelgulinna Gümnaasiumi 4.c klassi õpetaja Petri Asperk klassi ajaveebist leiab väga detailse info koolielu puudutavate valdkondade kohta, näiteks suhtlemine lapsevanematega, laste loodud õppematerjalid jne. Lisaks on õpetaja loonud ka endale ajaveebi vajalike ainealaste lingikogude tarvis. Kindlasti leiab iga algklassiõpetaja siit põnevaid viiteid, mida oma töös kasutada.

Üheksandat aastat on blogipidaja Valtu Põhikooli algklassiõpetaja Ebe Luige. Tore, et õpetaja on endiselt innustunud ning panustanud ajaveebi järjepidevusele. Blogi pidamine nõuab aega ja tahtejõudu. Eriti toredaid mõtteid leiab siit käelise tegevuse tundideks.

Türi Põhikooli 3.c klassi õpetaja Külli Jäätma loodud blogi omapäraks on see, et siit leiab laste vahvaid kirjutisi selle kohta, milline on koolielu laste silmade läbi.

Kärla Kooli õpetaja Margit Lindau loodud kodulehelt leiab õpetajate ja õpilaste loodud põnevaid ainealaseid digitaalseid õppematerjale.

Väga staažikas blogipidaja on Jäneda Kooli õpetaja Tiia Salm, kes on veebipäevikuid pidanud ligi kümme aastat. Tiia ajaveebidest leiab hulgaliselt kvaliteetseid digitaalseid õppematerjale, mis on õpetajate hulgas väga populaarsed.

Paljud õpetajad on avatud koostööle. Nad on valmis jagama oma kogemusi ning kindlasti ei loe nad selleks kulunud minuteid. See töö väärib tunnustust!

Kommenteerige!

Kutsun üles kõiki lugejaid lisama artikli kommentaaridesse linke oma materjalidele või viiteid vahvatest kodulehtedest ja veebipäevikutest, mille on loonud teised õpetajad. Samuti kutsun õpetajaid seoses Koolielu õppevara talgutega korrastama oma õppematerjale ning lisama vanade kõrvale uusi ja värskemaid!

Koos on lõbusam ning põnevam!

Pildil on Jäneda kooli 5. klassi õpilaste Britti ja Marcose kollaažid sügisest.

Samal teemal:

Harno logo