TÜ eetikakeskus tunnustas parimaid väärtuskasvatuse koole ja lasteaedu


Avaldaja:Laura Vetik10. Detsember 2015

Täna, 10. detsembril andis TÜ eetikakeskus Tartus toimunud väärtuskasvatuse konverentsil üle tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2015”, mille pälvis Ilmatsalu põhikool. Tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2015“ sai Pärnu lasteaed Pillerpall.

Ilmatsalu põhikooli direktor Anu Köidam oli tunnustuse üle väga õnnelik: „Tahaks minna kiiresti oma kolleegide juurde ja seda rõõmu nendega jagada!“ sõnas ta vahetult tiitli üleandmise järel. Konkursitöö kirjutamise ja antud tunnustuse kohta nentis ta, et professionaalidelt saadud tagasiside oli suureks toeks eneseanalüüsi kirjutamisel. „See aitas näha puuduolevaid kohti töös ning seetõttu julgustan ma kõiki koole järgmisel aastal osalema. Sa näed selle töö tegemise käigus oma kooli nende nurkade alt, mida varem pole näinud,“ selgitas Köidam töö kirjutamise kohta.

Pärnu lasteaed Pillerpalli direktor Sirje Kessler sõnas, et tiitli ja tunnustuse saamise järel on tunne väga hea. „Võib-olla natuke isegi segadust tekitav. Me oleme ju selle tööga põhjalikult endasse vaadanud ja välja toonud ka selle, mis meil nii hästi ei ole ning kirja pannud, kuidas edasi minna. Tunnustus on meile üks vahefiniš, et veel paremini edasi minna,“ selgitas Kessler tiitli saamise järel. Ta sõnas, et töö aitab lasteaia igapäevategevusi teadlikult eesmärgistada: „Me küsime iga tegevuse puhul nüüd rohkem, et miks me seda teeme,“ nentis Kessler.

Tartu ülikooli eetikakeskuse projektijuht Nele Punnar selgitas, et žürii tunnustas Ilmatsalu põhikooli tulemuslikku väärtuskasvatust: tiitel anti õpilase individuaalsuse mitmekülgse toetamise, õpilasekeskse koolikultuuri arendamise ja väärtuspõhise juhtimise eest. „Pärnu lasteaed Pillerpalli puhul anti tunnustus eesmärgipärase ja teadliku väärtuskasvatuse, lastevanemate kaasamise, laste individuaalsuse arvestamise ja andmepõhise eneseanalüüsi eest,“ sõnas Punnar.

Sama konkursi raames anti üle ka tiitlid headele koolidele ja lasteaedadele. „Hea kooli“ ja „Hea lasteaia“ nimelised konkursid toimusid sel aastal kolmandat korda. Konkursside eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Järjepideva töö eest tunnustati tiitliga „Hea kooli edendaja“ Nissi põhikooli, Tartu Kivilinna kooli, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi ja Türi põhikooli. Tiitliga „Hea lasteaia edendaja“ tunnustati järjepideva töö eest Pärnu lasteaed Päikesejänkut.

„Edendaja“ tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis on oma tegevuses pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui ka lasteaiatöötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

eetikakeskus tunnustab.JPG

„Hea kooli rajaleidja“ tiitli pälvisid järgmised õppeasutused:

 • Haapsalu linna algkool
 • Jüri gümnaasium
 • Kärla põhikool
 • Lümanda põhikool
 • Puhja gümnaasium
 • Räpina ühisgümnaasium
 • Tallinna Laagna lasteaed-põhikool
 • Tartu Descartes’i kool
 • Tartu Hansa kool
 • Turba kool
 • Ülenurme gümnaasium

"Hea lasteaia rajaleidja" tiitli said:

 • Keila lasteaed Vikerkaar
 • Kuressaare Tuulte Roosi lasteaed
 • Kõrveküla lasteaed Päikeseratas
 • Tabasalu lasteaed Tibutare
 • Tallinna Jaan Poska lasteaed
 • Tallinna Lepatriinu lasteaed

„Rajaleidja“ tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis teevad oma organisatsiooni arendamisel head tööd, pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Allikas: Tartu Ülikool

Foto: Tartu Ülikool

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet