Noorte äri- ja projektiideede konkursi võitis ettevõtlusõpet toetav rakendus


Avaldaja:Laura Vetik17. Detsember 2015

11. detsembril toimus viies Tartu ülikooli ideelabori eestveetav noorte äri- ja projektiideede konkurss Kaleidoskoop, kus 19 meeskonda oma äri- ja projektiideid esitlesid.

Parimatele projekti- ja äriideedele panid auhinnad välja Ajujaht, Tartu linnavalitsus ja Tartu maavalitsus, majandusteaduskonna vilistlaste MTÜ Heade Mõtete Klubi, Viljandimaa omavalitsuste liit  ja Leoski koolitus. Konkurssi peaauhinna pani välja TÜ ideelabor ja selleks oli osalemine rahvusvahelises Founder Institute Eesti programmis, mis pakub koolitusi idufirmade loojatele.

TÜ ideelabori juhi Maret Ahoneni sõnul innustab Kaleidoskoop noori olema jätkuvalt ettevõtlik ja panema proovile oma võimeid ja oskusi ning looma endale ise unistuste töökoha. “On rõõmustav, et võistelda soovivate tiimide arv kasvab ja et lisaks veebi- ja mobiilrakendustele on ka käega katsutavaid tooteid,” ütles Ahonen sel aastal konkureerinud ideede kohta. “Ligi kolmandik võistlevatest tiimidest oli juba asutanud oma ettevõtte, sh üks välistudengitest koosnev tiim tegi seda vahetult enne Kaleidskoopi.”

Konkurssi peaauhinna, osalemise Founder Institute programmis, võitis rollimängul põhinev lahendus Bizplay, mis aitab arendada ettevõtlusteadmisi ja finantsoskusi, kasutades selleks õppekavasid ja online vahendeid. Võitnud meeskonna ühe liikme, TÜ ettevõttemajanduse tudengi Uku Lillevälja sõnul tuli Kaleidoskoobi võit suure üllatusena, sest häid ideid ja ettevõtmisi oli palju. “Võidetud võimalus osaleda Founder Institute programmis aitab meid kindlasti Bizplay arendamisel, turule toomisel ja ettevõtlushariduse edendamisel,” ütles Lilleväli. 

Tartu linnavalitsuse preemia saanud 3D Creatonisti idee põhineb 3D modelleerimisel nutitelefonides. Auhinnaraha kavatseb meeskond kasutada oma idee patentimise rahastamiseks USA-s. Tartu maavalituselt auhinna saanud HireYoung meeskond kavatseb võidetud preemiaraha kasutada oma teenuse kohandamiseks Eesti, Ukraina, Poola ja Saksamaa turule. Nende projekti eesmärgiks on luua nutikas veebiplatvorm, mis aitab töökogemuseta noortel leida oma praktika ja tuleviku töökohad ning säästa ettevõtete aega, raha ja vaeva nende tööle võtmisel.

Ajujahi preemia võitis meeskond Laser, kes esitles ideed laseriga lõigatud tarbeesemetest. Heade Mõtete Klubi preemia võitis RuutjuurKolme projekt TÜ muuseumi Hullu Teadlase kabinetil põhinevast lauamängust. Ökoinnovatsiooni eriauhinna Liina Jolleri poolt võitis WASHD, kelle projekti tuumaks on paindlik jalgrattarent Tartus. Viljandimaa omavalitsuste liit tõstis esile Triin6 meeskonda, kelle projekti keskmes oli Triinu käsitöö- ja leivakoda. Leoski koolituse eripreemia läks õpilasfirmale Bison, kes esitlesid projekti teklikottide valmistamisest.

Žüriisse kuulusid  TÜ arendusprorektor Erik Puura, Tartu abilinnapea Kajar Lember, Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Margus Hendrikson, Playtechi endine tegevjuht, Contriberi, Garage48 HUB Tartu ning Contriber Labs asutaja Rein Lemberpuu, Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni tegevjuht Heidi Kakko, Tartu loomemajanduskeskuse ettevõtluskonsultant Juta Kuhlberg ja Ajujahi tiimijuht Harri Tallinn.

Kokku osales konkursil 19 meeskonda. Nende hulgas oli Tartu ülikooli majandus-, matemaatika- ja informaatika-, loodus- ja tehnoloogia-,  sotsiaal- ja haridusteaduskonna, Pärnu kolledži ja Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilasi ning Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Tartu Kunstikooli õpilasi. Lisaks osales ka üks õpilasfirma, Tartu kutsehariduskeskuse meeskond ning mitmeid gümnaasiumiõpilased.

Kõigil osalenud meeskondadel on võimalus oma äriideed edasi arendada ettevõtlusmentorite toel ning liituda TÜ ideelabori ja teiste üritusel osalenud ettevõtlusinkubaatoritega.

Allikas: Tartu Ülikool

Foto: Tartu Ülikool

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet