Rahvusvahelises töötoas õpetati infotehnoloogia integreerimist projektitöösse


Avaldaja:Laura Vetik21. Detsember 2015

20.-22. novembril toimus eTwinningu rahvusvaheline töötuba Makedoonias Ohridi järve ääres. Töötoas õpetati infotehnoloogia integreerimist projektitöösse kasutades innovaatilisi vahendeid ning lähtudes õppekavast. Töötoa korraldasid Makedoonia ja Türgi.

Eesti Delegatsioon_makedoonias.jpg

Fotol Eesti naiskond Tiiu, Merike, Signe, Eve ja Maie.

Merike Kaus, Viimsi Keskkooli inglise keele õpetaja:

Kas ma ise tahaksin oma tunnis õpilane olla? Hea õpetaja küsib ikka enda käest aeg-ajalt seda sorti küsimusi. eTwinning on üks viis õpilaste loomingulisust, suhtlemisvalmidust ja uudishimu rakendada ja suunata. Pole bürokraatiat, on vaid palju võimalusi areneda nii õpilaste kui õpetajate jaoks.

Oli huvitav kuulata kogenud etwinnijate nõuandeid ja soovitusi kvaliteetse ja uuendusliku projekti läbiviimiseks, tutvuda väga erineva mahu ja sisuga projektinäidetega. Kõige muljetavaldavam oli minu jaoks Türgi inglise keele õpetaja Lamia Büsra Yesil’i ettekanne "21. sajandi IT-vahendid e-Twinningus". Ettekandja tutvustas väga vahvaid IT-tööriistu, mida ta ise kasutanud oli ja mis sobivad hästi nii projektitööks kui ka igapäevases koolitöös kasutamiseks. Ühest loengust saadud vahva kaardimängu idee sõnade kordamiseks võõrkeeleõppes olen juba kasutusele võtnud.

Päris uskumatu, et nii lühikese ajaga jõuab nii palju huvitavat informatsiooni ja positiivset energiat ammutada. Vaimu hoidis virge ka ettekannete-töötubade vahel korraldatud paaritunnine kultuuriline jalutuskäik Ohridi linnas. Mõttevahetused kolleegidega ja sõlmitud kontaktid on sellistel koolitustel suureks boonuseks.

Eve Tapp, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool:

Nägime mitmesuguseid näiteid projektidest, jagasime esinejate rõõme ja ka ebaõnnestumise kogemusi.

Meelde jäi Denzil Seguli (Türgi) projekt, milles oli väga palju tegevusi alates oma maa kommete tutvustamisest, nimepäevadest, unistuste puhkuse veetmisest kuni ühislaulmiseni ansambel Boney M laulu „Hooray! It`s a holiday“ saatel. Posterid, postkaardid, fotoshow’d …

Projektis osalesid nelja riigi õpilased kaheksa kuu jooksul. Projekti tunnustati eTwinning Quality Labeli  ja eTwinningu Euroopa 2014 auhindadega.

eTwinningu edukast ühendamisest Comeniuse projektiga rääkis Öslem Kaplan Türgist. Tema poolt koordineeritud projektis kaasaegsete IT-vahendite kasutamisest inglise ja ladina keele õppimisel loodi „ajaloolise tegelase“ Marcus Pontiuse biograafia ning õpiti selle kaudu ka ajalugu. 15-18aastased noored said kogemuse töötada nii üksikult kui meeskondadena sidudes I saj eKr tänapäevaga. Näiteks lavastasid itaallased pagulasteema, kus sidusid kostümeeritud osalised antiikajast ja XXI saj pagulased ühises performance`is. Kõik projektitegevused jäädvustati videodena. Kasutati laia valikut IT-võimalusi. Blocster meeldis õpilastele kõige rohkem, nentis Öslem.

Emotsionaalse lähenemisega äratas tähelepanu Brüsselis eTwinningu keskse kasutajatoe juures töötav Claire Morvan, kes alustas ettekannet:“ Ankara kesklinnas raudteejaama lähedal plahvatasid kaks pommi, mille tagajärjel hukkus vähemalt 86 inimest ja 186 sai vigastada, 10.10.2015; Türgi ja Süüria piiri ääres hukkus Islamiriigi enesetaputerroristi korraldatud plahvatuses 33 inimest, 23.07. 2015; ……“. Ta tõdes, et lihtne on olla kriitiline. Maailm on muutunud, õpilased samuti.

Claire Morvan viis  läbi uuringu kunagi eTwinningus osalenud õpilaste seas, et teada saada, millega tegelevad praegu need inimesed, kes kümme aastat tagasi tvinnisid. Neist nii mõnigi lisas oma eluetapi kirjeldusse, et eTwinningu kogemus muutis ta elu: näiteks, tekkis uudishimu, mis lükkas käima uued tegevused või suhted. Claire meenutas, kui oluline on igaühe isiksuse areng ja õppimise protsess ise.

Kuidas kasutada tänapäeva maailmas arvutit regulaarselt ja efektiivselt? Õpetaja aitab tvinnimise kaudu  efektiivselt ja mõtestatult suhelda ning kõik saavad targemaks. Tasuta. Kasutagem kõrvu, emotsioone, aju- mitte ainult silmi. Tehnika peab teenima pedagoogikat, mitte lihtsalt meid ümbritsema.

Maie Jesjutina,  Pärnumaa Kutsehariduskeskus:

eTwinningu rahvusvaheline töötuba oli väga kasulik igale õpetajale, nii algajale tvinnijale kui ka kogenud õpetajale. Mulle meeldis Türgi õpetaja Joanna Gürpinal’i ettekanne, kuidas kirjutada hea eTwinningu projekt. See oli asjalik ja emotsionaalne ettekanne, kus sain kinnitust mõttele, et kõik algab heast ja põhjalikust plaanist, mis peab olema kooskõlastatud partneritega. Mulle meeldis loengu mõte, et on tekkimas uus põlvkond – eTwinningu põlvkond.

Minule kui vene filoloogile oli huvitav tutvuda vana slaavi tähestiku (glagolitsa) rajamise looga Ohridi ülikooli professori Klementsi üliõpilaste poolt ja ka kõige vanem õigeusu kirik Balkani poolsaarel avaldas muljet.

Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasium:

eTwinning on elustiil, see oli eTwinningu töötoa moto. Nii see on! Välja on kujunenud üleeuroopaline võrgustik õpetajatest, kes kasutavad oma töös eesmärgipäraselt tehnoloogiat kui õppeprotsessi rikastavat ning täiendavat vahendit.  

Väga muljetavaldav oli Türgi  meesõpetajate (TR NSS Can Erdogan ja TR Teacher Arif Bozkurt) töötuba „Collaborative Web Tools“, kus nad tutvustasid erinevaid veebipõhiseid töövahendeid. Tore oli tõdeda, et tvinnijad üle Euroopa kasutavad vägagi sarnaseid veebikeskkondi.

Signe Reidla, Peetri Põhikool:

Türgi õpetaja Zehra Kaya tegi väga hea ettekande teemal “Miks eTwinning?”. Tema sõnul on eTwinning värav Euroopasse. Zehra Kaya julgustas õpetajaid suhtlema  Euroopa kolleegidega ja jagama oma kogemusi läbi veebipõhiste projektide. Tänu eTwinningule saavad õpetajad ja õpilased rohkem tutvuda teiste kultuuridega ning toimub õppimine läbi õpetamise. Zehra Kaya arvas, et kui õpetajad on edukad eTwinningu projektides, siis on nad edukad ka teiste projektide tegemisel.

Töötubades  räägiti heast koostööst partnerkoolidega, tehnoloogia kasutamisest, tulemuste jagamisest. Meile esitleti häid eTwinningu projekte, tutvustati erinevaid veebipõhiseid koostöövahendeid (titanpad -  linkide jagamiseks ja suhtlemiseks, flockdraw -  veebis joonistamiseks, mindmeister -  mõistekaartide tegemiseks jne) ja selgitati kui oluline on õppeprotsessis mäng. Ühte ja sama mängu mängides muutuvad õpilased kiiremaks ja osavamaks, õpilaste jaoks tuleb leida  hariduslikke mänge ja suunata neid õppimise eesmärgil mängima.

Väga põhjalik oli türgi õpetaja Joanna Gürpinal ettekanne, kuidas planeerida ja kirjutada hea eTwinningu projekt. Tema sõnul algab kõik heast ja põhjalikust plaanist, mis tuleks partnerkoolidega kooskõlastada.

Enne projekti kirjutamist tuleb lähtuda järgmistest aspektidest:

1) Mõelda välja hea projekti idee, mis meeldib ka õpilastele.

2) Partnerkoolide otsingul on olulisel kohal õpilaste vanus, arv ja nende IKT-oskused.

3) Koos tuleb läbi arutada, miks me seda projekti teeme? Mida me teeme ja kuidas hea tulemuse saavutame? Kuidas soovime õpilasi toetada? Mis on parim viis õpilastega töötamiseks? Millised on oodatud tulemused? Millal me planeeritud tegevusi teostame?

4) Mõelda läbi, mis toimib ja mis ei toimi. Millised tegevused on õpilaste jaoks huvitavad ja missuguseid veebikeskkondi projektitöös kasutama hakkame?

Kui projektiplaan on valmis ja kõik partneritega läbi arutatud, siis tuleb kirjutada projekt ja see registreerida.

Türgi NSS koordinaator M. Fatih Döger tegi kasuliku ja mõtlemapaneva ülevaate interneti turvalisusest. Ta tõi välja mitmeid programme, mis arvutis viiruseid tekitavad ja rääkis, kuidas oma arvutit pahavara eest kaitsta.  M. Fatih Döger tõi näiteid situatsioonidest, mida õpilased reaalses elus kunagi ei teeks, aga internetis teevad ning nad ei oska hinnata olukorra tõsidust. 

Koolitusel õppisin tundma uusi veebikeskkondi ja sain palju häid materjale, mida edaspidi oma projektitöödes kasutada ning tutvusin huvitavate inimestega, kellega saan koostööd teha. Koostöövahendid: http://usakitec.weebly.com/macedoniaetwinningpdw.html. Küsitlus: https://quizlet.com/105122230/flashcards.

Mõned veebikeskkonnad:

Samal teemal: