Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss


Avaldaja:Madli Leikop26. Jaanuar 2016

2016. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile oodatakse töid kuni 1. märtsini. Konkursi preemiafond on 5800 eurot.

Konkursi eesmärk on väärtustada ja ergutada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile. Konkurss toimub Eesti Teadusagentuuri ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös,rahastajaks Haridus- ja teadusministeerium.

Esitatavate tööde kategooriad* on võrreldes varasemaga veidi muutunudj a sel aastal antakse preemiad järgmiselt:
 1. Eesti keeles publitseeritud teadustöö
 I preemia 1000 eurot
 II preemia 750 eurot
 2. Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel
 I preemia – 800 eurot
 II preemia – 550 eurot
 3. Magistritöö
 I preemia – 800 eurot
 II preemia – 550 eurot
 4. Populaarteaduslik töö
 I preemia – 800 eurot
 II preemia – 550 eurot

Mõnedes kategooriates antakse preemiaid välja üle aasta. Sel aastal ei saa esitada publitseeritud/aprobeeritud doktoritöid (Heino Liimetsa nimeline preemia) ning Didaktilis-rakenduslikke töid ja õpikuid (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat). Neid oodatakse konkureerima järgmisel aastal.

Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele leiab aadressilt
http://www.etag.ee/teadpop/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/

Konkursi tulemused avalikustatakse Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi aulas 21. aprillil 2016 toimuval konverentsil.

Allikas: Eesti Teadusagentuuri pressiteade.

Samal teemal: