Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum kutsub kooliajalugu uurima


Avaldaja:Madli Leikop08. Veebruar 2016

TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum (EPAM) korraldab õpilastele uurimistööde võistluse “Kooliajalugu uurima!”. Võistluse eesmärgiks on jäädvustada nii viimaste aastate muutusi meie haridusmaastikul kui ka varasemat hariduslugu.

Vormistuse osas järgib žürii õpilaste uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid. Oodatud on ka uurimusliku taustaga videolahendused, soovitatav teema “Üks päev meie koolis”.

Kirjalike tööde temaatikale EPAM rangeid piire ei sea. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist meie haridusloo tarbeks – muutusi piirkondlikus koolivõrgus, õppetöö korraldust, kooliolustikku ja -traditsioone, õppekäike ja ekskursioone, huvitegevust ja välisprojekte, rahvusvahelisest õpilasvahetust jne.

Omaette teema on Eestist pärit õpilaste käekäik välisriikide koolides. HTMi kodulehe andmeil elab juba ligi 20% eestlastest väljaspool Eestit, eesti keelt õpib pea 3500 last 59 koolis erinevates välisriikides. Nende toimimist ja toimetulekut pole seni uuritud ega vastavat materjali talletatud.

Täpsem võistlustöö juhend<http://www.tlu.ee/et/eesti-pedagoogika-arhiivmuuseum/Uurime-kooliajalugu>.

Allikas: EPAMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: