Doktoritöö: algajad õpetajad on motiveeritud, kuid vajavad kolleegide toetust


Avaldaja:Laura Vetik12. Veebruar 2016

Täna kaitseb Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant Merilyn Meristo väitekirja, milles uuris algajat õpetajat mõjutavaid personaalseid ja kontekstuaalseid faktoreid. Selgus, et positiivne koolikliima aitab säilitada äsja tööd alustanud õpetajate töömotivatsiooni.

See süvendab tahet õpetajatööd jätkata, mis omakorda aitab leevendada kestvat õpetajate puudust.

Meristo selgitas, et algajad õpetajad tulevad kooli keskmisest kõrgema motivatsioonitasemega, mis esimese tööaasta lõpuks suureneb veelgi. Samas oleme jätkuvalt probleemi ees, et pooled õpetajad lahkuvad töölt esimese viie aasta jooksul. Ta lisas, et mida paremini me mõistame faktoreid, mis mõjutavad algajate õpetajate tööga rahulolu, seda enam suudame pakkuda eesmärgistatud tuge ja vähendada algajate õpetajate rahulolematust oma tööga.

Uurimistööst selgus, et eriti oluline on esimeste tööaastate jooksul ühistunde tekitamine – seda peegeldab ennekõike kolleegidevaheline ühtehoidmine ja jagatud väärtused. Mida positiivsem ja toetavam on koolikliima ja tööõhkkond, seda rohkem saavad algajad õpetajad keskenduda enda professionaalsuse arendamisele. Lisaks aitab toetav kollektiiv oma töösse stressivabamalt sisse elada.

Meristo märkis, et toetava ühistunde ja positiivse koolikliima loomine on kooli juhtkonna kätes. Juhtkond peaks suutma luua keskkonna, kus toimub professionaalne suhtlemine – parimate õpetamispraktikate jagamine, üksteise tundide külastamine ja kogetu reflekteerimine.

Doktoritöö „Personal and Contextual Factors Shaping Novice Teachers’ Early Professional Career / Algaja õpetaja karjääri algust kujundavad faktorid“ kaitsmine toimub täna, 12. veebruaril kell 12 Tallinna Ülikoolis (M-213, Uus-Sadama tn 5) ja selle täistekst on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

Allikas: Tallinna Ülikool

Samal teemal: