Lääne-Viru maakonda käsitlevate üliõpilastööde konkurss


Avaldaja:Madli Leikop15. Veebruar 2016

Esmakordselt kuulutavad Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) välja konkursi, mille keskmes on Lääne-Viru maakonda käsitlevad üliõpilaste teadustööd.

Lääne-Virumaaga seotud teadustööde konkursi eesmärk on eelkõige motiveerida üliõpilasi aktiivselt osalema regiooni jaoks olulistes teadus- ja arendustegevustes ning väärtustada uurimistööde potentsiaali regiooni arenduses. Üliõpilaste teadustööde konkursside korraldamine on Eestis juba pikk traditsioon – seda nii ülikoolide, erialade ja valdkondade siseselt, nii ministeeriumite kui ka erinevate organisatsioonide poolt. Küll aga senini ei ole regiooniüleselt üliõpilastöid hinnatud.

„Konkurss annab hea võimaluse saada ülevaade, mida on regiooni kohta uuritud ja milliseid andmeid on kogutud. See aitab ka tuvastada, mida oleks vaja edaspidi veel uurida, võimaldab välja pakkuda tulevaste uurimistööde teemasid ning arendada koostööd kohalike asutuste ja ettevõtetega,“ tõdeb Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži direktor Silver Pramann.

VIROLi tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on VIROL tegelenud juba pikka aega Lääne-Viru maakonna haridusvaldkonna arendamise ja mitmekesistamisega, seda just erinevate projektide läbiviimise ja tunnustusürituste korraldamise kaudu. „Soovime ka sellel konkursil anda maakondlikku tuge, et veelgi innustada üliõpilasi läbi viima uuringuid ja analüüse erinevates Lääne-Virumaale olulistes valdkondades, mille läbi aidata kaasa maakonna kui terviku arengule,“ lisas ta.

Konkursile võib esitada kõikides valdkondades 2015. või 2016. aastal kaitstud magistri-, bakalaureuse- ja diplomitöid, mis seostuvad Lääne-Virumaaga. Esitada võib ka töid, mis on juba osalenud teistel konkurssidel. Hindamisel on oluline töö seotus kohalike arengukavadega, uurimistöö rakendatavus ja akuutsus. Oodatud on kõikide Eesti kõrgkoolide üliõpilaste tööd.

Töid saab esitada 20. augustini 2016 e-posti aadressile rakvere@tlu.ee.

Konkursil osalemiseks on vaja esitada uurimistöö ja lühitutvustus, tutvu kindlasti ka konkursi juhendiga. Tulemused kuulutatakse välja avalikul sündmusel, mille täpne aeg ja toimumiskoht tehakse teatavaks septembris.

Allikas: TLÜ pressiteade.

Samal teemal: