Ajateljetarkvara Tiki-Toki


Avaldaja:Kristi Semidor23. Veebruar 2016

Tiki-Tokis saab asetada sündmusi, isikuid, tegevusi vms teavet digitaalsele ajateljele ning luua sissekannete vahel seoseid. Tiki-Toki õppetöös kasutamise võimalustest kirjutavad Virge Prank-Vijard ja Tony Tonni Elleri nim Tartu Muusikakoolist.

Näiteks võib Tiki-Tokis pidada päevikut, esitleda oma suguvõsa ajalugu või süstematiseerida materjale juriidilises vaidluses. Õppetöös on Tiki-Toki geniaalne vahend nii ajalootunnis kui ka ainetevaheliseks lõiminguks. Ühele ajateljele saab kanda erinevate õppeainete olulised daatumid, millest moodustub aineteülene õppevahend, hõlmates nt ajalugu, kirjandust, ühiskonnaõpetust, filosoofiat, usundiõpetust, kunsti, muusikat jne.

Milleks meile ajatelg?
Meile sobivat ajateljetarkvara hakkasime otsima, kuna soovisime kaasajastada õppeprotsessi. Muusika erialade õppekavades on õppeainena oluline roll muusikaajalool, et tagada tulevasele interpreedile, heliloojale või koorijuhile teadmised erinevate ajastute muusika ja selle kultuurikonteksti kohta. Kogemus näitab, et kuigi meie õpetajad toovad muusikaajaloo tundides püüdlikult paralleele nii ajaloo, kunsti kui ka kirjandusega, kipub õpilastel vajalike seoste loomise oskuses ikka puudujääke esinema. Samuti ei kipu varem üldharidustundides omandatud teadmised muusikaloo kursusel enam meenuma, mis omakorda raskendab kultuuriloolise tervikpildi tekkimist. Sestap asusime otsima võimalust interaktiivse ajatelje loomiseks, et moodsa multimeediaga erinevate valdkondade vahel seoste loomist lihtsustada.

Miks valisime Tiki-Toki?
Elleri muusikakoolis oleme Tiki-Toki tarkvaraga loomas n-ö ajareisi kultuuriloos ehk asetanud ajateljele seosed kirjanike, kunstnike ja heliloojate, nende loodud teoste ning ajaloosündmuste vahel. Erinevatest ajateljetarkvaradest valisime kasutamiseks Tiki-Toki, kuna see on veebipõhine, mõõduka hinnaga ning võimaldab koosloomet ja õpilaste hõlpsat kaasamist. 

Atraktiivse multimeedia- ja õpikogemuse pakkumise valguses väärib kindlasti mainimist Tiki-Toki ajatelgede ruumiline vaade (vt pilt 1). Tänaseni on 3D-efekt Tiki-Toki suureks eeliseks konkurentide ees. Enamik ajateljetarkvaradest ruumilist vaadet ei paku, st ajatelg on kuvatud tasapinnaliselt (2D).
 
Tiki-Toki ajatelje näide
Pilt 1. Tiki-Toki ajatelg ruumilises vaates, seitsme valdkonna ehk rajaga

Ka oli meie jaoks oluline, et saaksime ajateljele “joonistada” valdkondi (nt kunstnikud, kirjanikud, heliloojad, ajaloosündmused) tähistavad rajad. Erinevat värvi radadel on ainult vastava valdkonna kirjed. Vaataja saab määrata, milliseid radasid talle kuvatakse (vt pilt 2).

Tiki-Toki ajatelje näide
Pilt 2. Vaataja on valinud kuvamiseks seitsmest rajast kolm

Kasutajasõbralik ja paindlik on Tiki-Toki ka selle poolest, et vaataja saab nii 3D-s kui ka 2D-s valida nelja erineva vaatevariandi vahelt (vt pilt 3).
 
Tiki-Toki ajatelje näide
Pilt 3. Tiki-Toki ajatelje vaate tüübid. Aktiivne on värviliste valdkonnaradadega variant

Tiki-Toki kirjetesse (vt pilt 4) saab lisada pildi-, heli- ja videofaile. Kirjete vahel seoste loomiseks saab neid omavahel hüperlinkida (pildil näidatud teksti sees rasvases kirjas), võimaldades soovi korral kas või tuhandeaastast “sööstu” ajaloos.
 
Tiki-Toki ajatelje näide
Pilt 4. Ajateljelt avatud kirje

Kuigi saadaval on Tiki-Toki äpp (Win, Mac, Chrome), on kõige mugavam ajatelgi luua ja vaadata veebilehitsejas. Paindlikkust lisab asjaolu, et Tiki-Toki ajatelgi saab vistutada (embed) erinevatesse veebidesse. Eestis kasutab Tiki-Tokit teiste seas Rahvusringhäälingu uudisteportaal (vt näidet lõpus).

Koosloomest ajalootunni näitel
Õppimine on kahtlemata huvitavam ja tõhusam, kui õppimise käigus ise midagi praktilist teha saab. Tiki-Toki võimaldab nii individuaalset loometööd, kus iga õpilane konstrueerib oma ajatelje, kui ka ühise ajatelje loomist kogu klassiga. Koosloomeks saadab õpetaja õpilastele ajatelje veebiaadressi ja salasõna. Õpilased saavad luua samale ajateljele igaüks oma kirjeid, samas ei saa nad toimetada ega kustutada teiste kirjeid. Iga kirje juurde jääb autori nimi (vt demokeskkonna link lõpus).

Meie kogemus koosloomest õpilastega pärineb Eesti ajaloo kursuselt, kus suunasime õpilasi lisaks õpikule mujaltki teadmisi hankima, neid resümeerima, konteksti sobitama ning kaasõpilastega ajateljel jagama. Ajatelje radadeks olid “Inimesed”, “Eestiga seotud sündmused” ning “Sündmused Euroopas ja maailmas”. Kirjete loomise oluliseks lisaväärtuseks on allikakriitika ning tekstiloome oskuse arendamine, lisaks, loomulikult, kogemused korrektsest viitamisest. Õpilaste endi hinnangul oli visuaalne pilt ning ise sündmuste ja inimeste aegruumi paigutamine tõepoolest abiks seoste loomisel; õpetaja poolt vaadatuna võis märgata kasvanud huvi ajaloo kui õppeaine suhtes.

Lõpetuseks
Tiki-Toki õpetajakonto üheks aastaks maksab 125 dollarit. See on veidi üle 10 dollari kuus (vrd tavahind 25 dollarit/kuu). Õpetajakonto sisaldab tarkvara kõiki funktsionaalsusi ja 50 õpilaskontot.
Tiki-Toki kontor asub Londonis ning ettevõtte eestvedajad on kättesaadavad arutlemaks tarkvara edasiste arenduste üle. Muide – Tiki-Toki eestikeelsete ajatelgede kasutajaliidese tõlke eest võtavad vastutuse käesoleva loo autorid.

Tiki-Tokis ajatelje ehitamist saad proovida demolehel. Salasõnaks on teamwork.

Näiteid
Valik näiteid on Tiki-Toki avalehel, üks neist Londoni Toweri ajalugu,    
Eston Kohveri lugu kinnipidamisest kohtuotsuseni (ERR) 

Virge Prank-Vijard, Elleri muusikakooli õppetöö arendusjuht ja ajalooõpetaja  
Tony Tonni, Elleri muusikakooli haridustehnoloog 

Artikli päise pilt pärit http://www.tiki-toki.com/  

Haridus- ja Noorteamet