Avatud on ProgeTiiger programmi uute õppematerjalide taotlusvoor


Avaldaja:Laura Vetik04. Märts 2016

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub osa võtma ProgeTiiger programmi uute õppematerjalide väljatöötamise taotlusvoorust. Tähtaeg on 21. märts 2016.

Taotlusvooru eesmärk on pakkuda õpetajatele uusi tehnoloogiaharidust toetavaid õppematerjale, innustada tehnoloogilisi võimalusi erinevates ainevaldkondades eesmärgipäraselt kasutama ning toetada seeläbi õppijate tehnoloogiliste teadmiste ja oskuste omandamist.

Taotlusvoorus väljatöötatavate materjalide kasutajate sihtrühm on alus-, üld- ja kutseharidusasutuste õpetajad.

Õppematerjalide väljatöötamise taotlusvoor on avatud järgmistele tehnoloogiavahenditele:

 • Rasperry Pi ja lisamoodulid (kaamera jt);
 • Makey Makey;
 • Bee-bot;
 • Meet Edison;
 • Philips Hue lambid;
 • LittleBits;
 • Ozobot;
 • Arduino ja lisamoodulid;
 • http://vex.iq robotid;
 • Sumorobotid (ehitamine ja programmeerimine).


Õppematerjalide väljatöötamisel tuleb lähtuda ProgeTiiger programmist, selles kirjeldatud kolmest oskustasemest ning riiklikest õppekavadest. Tingimuste kohta leiab lisainfot >>

Taotluse esitamine:

 • Õppematerjalide väljatöötamiseks palume esitada taotlus, mille tähtaeg on 21. märts 2016. a (k.a).
 • Taotluse palume esitada aadressil http://konkursiveeb.hitsa.ee.
 • Taotlusele tuleb lisada varasemalt väljatöötatud õppematerjalide ja läbiviidud koolituste loeteludokument ning elulookirjeldus (CV).

Laekunud koolitusprojektid vaadatakse läbi HITSA hindamiskomisjoni poolt ja tulemused edastatakse taotlusvoorus osalejatele e-posti teel hiljemalt 23. märts 2016.

Õppematerjalide väljatöötamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet