Õhin eesti keelt säilitada hoiab Üleilmakooli õpilasi tegevuses


Avaldaja:Madli Leikop14. Märts 2016

Üleilmakool on välismaal elavate eesti laste e-põhikool. Paarikümnes riigis elavad eesti keelt rääkivad õpilased õpivad lisaks oma koolile ka Üleilmakooli eesti keele ja kirjanduse, Eesti ajaloo ja maatundmise ning põhikooli matemaatika kordamise e-kursustel. Loos räägivad ka lapsed ise.

Loo autor on Üleilmakooli juht, Koolielu soome keele ainemoderaator, Tuglase Seltsi eesti ja soome keele lektor Helja Kirber.

Paarkümmend last õpib mitmel kursusel ja paarkümmend on ka neid, kes teist aastat jätkavad. Õpilaste seltskond on kirju: on neid, kes alles äsja Eestist ära kolinud, aga on ka neid, kes on kogu elu elanud kusagil välismaal kakskeelses peres. Omaette olulise rühma moodustavad need lapsed, kelle vanemad on välismaal tähtajalisel tööl ja kes seetõttu varem või hiljem tulevad tagasi Eestisse. Samuti on eriti Soomes, aga ka mujal üksjagu neid õpilasi, kes soovivad tulla Eestisse gümnaasiumiharidust omandama.

Õpetajaid on viis – Helja Kirber, Piret Rannast, Riina Voltri, Kaari Rodima ja Sirje Sild. Tegevus on selles mõttes individuaalne, et õpetaja kontrollib kõiki õpilase töid ja annab tagasisidet, vajadusel lisamaterjali või -ülesandeid. Õpetaja suhtleb pidevalt iga õpilasega, kuigi vahendatult.

Täpsem ülevaade ja alates 2016. aasta maist ka järgmise õppeaasta kursuste tutvustus ning registreerumine on Üleilmakooli kodulehel.

Üleilmakool tegutseb alles teist õppeaastat, on väga kiiresti kasvanud ja plaane tegevuse arendamiseks on mitmesuguseid. Praegune õppevorm võimaldab hästi arendada lugemist, teksti mõistmist, kuulamist ja kirjutamist. Järgmisest õppeaastal on kavas lisada soovijaile Skype`i tunde, korraldada veebiseminare ja suunata õpilasi rohkem ka omavahel suhtlema.

Veebi vahendusel õppimine on individuaalne tegevus ja nõuab õpilaselt ning perekonnalt veidi suuremat motivatsiooni, iseseisvust ja järjepidevust. Eestis räägitakse praegu paberivabast koolist ja õhinapõhisest õppest. Üleilmakool on praktiliselt paberivaba ja mis muu kui õhin eesti keelt säilitada ja arendada hoiab neid õpilasi tegevuses.

Laura, Oskar ja Tuuli-Emily Soomest ning Mikk Šveitsist räägivad endast ja Üleilmakoolis õppimisest.

Üleilmakooli tegevust toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.
 

Laura Soomest

 

Oskar Soomest

Mikk Šveitsist

Tuuli-Emily Soomest

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet