Selgunud on e-kursuse kvaliteedimärgi saajad


Avaldaja:Laura Vetik15. Märts 2016

2016. aastal esitati e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru 41 e-kursust, millest hindamiskomisjon tunnustas kvaliteedimärgiga 31 kursust. „Aasta e-kursus 2016“ nominendiks esitati viis e-kursust.

Taotlusvooru esitatud kursustest valdav enamus laekus ülikoolidest ja rakenduskõrgkoolidest, neli e-kursust esitati ka üldhariduskoolidest.

E-kursuse kvaliteedimärgiga tunnustati 31 e-kursust, enim e-kursuse kvaliteedimärke anti välja Tallinna Tehnikaülikoolile. Esmakordselt pälvis kvaliteedimärgi ka üldhariduskool - Pärnu Ühisgümnaasium.

„Rõõmu valmistab, et 2016. aasta oli kvaliteedimärgi taotlejate jaoks ajaloo edukaim, kvaliteedimärgi said koguni 75% taotlenud e-kursustest. Eelmine parim tulemus 68% jäi aastasse 2014. Kvaliteedimärgi saanute kõrge protsent viimastel aastatel räägib esitatud kursuste ühtlasest heast tasemest ning on märgiks, et kvaliteedimärgi protsess täidab oma eesmärki. Kui siiani on kvaliteedimärgid läinud ülikoolidesse ja kutsekoolidesse, siis sellel aastal teeb head meelt, et esimest korda läheb kvaliteedimärk ka üldhariduskooli,“ ütles kvaliteedi töörühma liige ja HITSA koolitusvaldkonna juht Egle Kampus.

Kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalenud e-kursustest esitati „Aasta e-kursus 2016“ nominentideks Eesti Lennuakadeemia kursus „Informaatika“, Tartu Ülikooli kursus „Programmeerimisest maalähedaselt“, Eesti Maaülikooli kursus „Maamõõtmine ja kartograafia“, Tallinna Tehnikakõrgkooli kursus „English for Road Construction Engineers“ ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kursus „Õppimine digiajastul I“.

Kvaliteedimärgiga tunnustatud kursuste autoritele väljastatakse vastav tunnistus, mis antakse üle HITSA rahvusvahelise hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ pidulikul vastuvõtul 14. aprillil. Aasta e-kursus valitakse välja hindamismeeskonnast eraldiseisva kvaliteedi töörühma poolt ning kuulutatakse väärilise kandidaadi olemasolul välja samuti HITSA hariduskonverentsil 14. aprillil.

Vaata „E-kursuse kvaliteedimärk 2016“ saajate ja aasta e-kursuse nominentide nimekirja siit: http://innovatsioonikeskus.ee/et/kvaliteedimark-2016-tulemused.

E-kursuse kvaliteedimärk 2017“ taotlusvoor kuulutatakse välja 2016/17. õppeaasta sügissemestri alguses.

Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvates õppeasutustes. E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena antakse kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele välja kvaliteedimärk. Kvaliteedimärgi pälvinud kursuste seast nimetatakse „Aasta e-kursus“ nominendid.

Samal teemal: