Uuenenud Rahvusraamatukogu


Avaldaja:Madli Leikop28. Märts 2016

Eesti Rahvusraamatukogu on uuendustele avatud, kasutajasõbralik ja kaasaegne raamatukogu, mis ootab igas vanuses külastajaid. Siin saab teha tõsist teadustööd, aga võib ka lauamänge mängida või klassiga ajurünnakut pidada.

Möödunud nädalal tutvustasid Rahvusraamatukogu töötajad kolme suurt uuendust, mis toovad raamatukogu inimestele lähemale, sest neile on loodud avatud ja mitmekülgsed võimalused. Arvestatud on uute sihtrühmadega, inimeste väga mobiilse elu- ja tööstiiliga.

IMG_3452.JPG

Laenuosakonna juhataja Külli Solo sõnas, et palju on sellist, mida Rahvusraamatukogu kohta ei teata. „Ega teie majja ju tavaline inimene tulla ei või – ka sellist arvamust olen kuulnud,“ sõnas Külli Solo. „Me teeme tasuta kasutajakoolitusi, meie koduleht ja andmebaasid on kättesaadavad ööpäevaringselt, meile saab e-kirjaga päringuid saata ja spetsialistid vastavad,“ loetles Külli Solo mõned näited. Rääkimata võimalustest, mis on kohapeal.

Esimene muudatus puudutab uut sihtrühma, kelleks on aeg-ajalt kodukontorit kasutavad liikuva elustiiliga inimesed. Mitmekülgse töökorraldusega inimestele võimaldab Rahvusraamatukogu tasuta töö- ja kohtumispaika uuenenud, rühmaruumidega 5. korruse lugemisalal.  See on hea paik kohtumisteks, Skype´i-aruteludeks, üheskoos plaanide tegemiseks ja kasvõi reisipiltide vaatamiseks. Värskenenud lugemisalasse oodatakse tudengeid, kogukondi, MTÜsid ja kõiki ettevõtlikke inimesi. Selleks on Rahvusraamatukogu kodulehel ruumide broneerimissüsteem, mille kaudu saab valida endale meelepärase ruumi ning broneerida individuaaltööruume, rühmaruume ning video- ja klaveriruumi. Samuti on võimalik kinni panna arvuti kasutamise aeg. Kolm korda nädalas kolm tundi on ruumide kasutamine tasuta, mis üle selle, on väikese tasu eest.

IMG_3451.JPG

IMG_3450.JPG

5. korruse lugemisalas on ka sellised toolid, kuhu saab omaette tõmbuda ja töösse süüvida.

Teine uuendus lihtsustab lapsevanemate elu, sest 5. korruse avatud lugemisalas asub lasteala. Lapsed on Rahvusraamatukokku oodatud, neile on loodud mängimiseks, lugemiseks ja joonistamiseks sobivad ruumid. Lastealas on lasteajakirju ja -raamatuid eri vanuses lastele. Veel on lastealas võimalik joonistada, mängida lauamänge, joonistada tahvelseinale ja mängida Xboxiga. See kõik ei tähenda lastehoidu, ikka lapsevanem ise vaatab oma lapse järele, aga (teadus)töösse on lihtsam süüvida, kui saab lapsele tegevust pakkuda.

IMG_3456.JPG

IMG_3455.JPG

5. korrusel on lasteala. Sinna saab lapse tegutsema suunata, kui endal vaja raamatusse süüvida. Lastealal on väljas ka vanad kartoteegikapid.

Kolmas uuendus keskendub lugeja mugavusele ehk mitmekülgsele ja lihtsale kojulaenutusele. Rahvusraamatukogust on võimalik koju laenata nii lugemissaalides kui ka hoidlas asuvaid raamatuid, jätkväljaandeid ja noote, v.a enne 1946. aastat ilmunud trükised ning sundeksemplarid, teatmeteosed ja sõnaraamatud.

IMG_3449.JPG

Raamatukogu avatust ja võimaluste avardumist peegeldab Rahvusraamatukogu uus visuaalne identiteet, mis põhineb organisatsiooni strateegilistel väärtustel: liikuda pärandi säilitamiselt ka pärandi jagamisele, astuda inimestele veel lähemale ja suhelda oma kasutajaga nii füüsilises ruumis kui ka e-maailmas.

Fotod: Madli Leikop.

Samal teemal: