Aasta e-kursus 2016 õpetab programmeerimist maalähedaselt


Avaldaja:Laura Vetik15. Aprill 2016

Eile, 14. aprillil toimunud HITSA rahvusvahelise konverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ pidulikul vastuvõtul kuulutati välja „Aasta e-kursus 2016“. Sel aastal pälvis tiitli Tartu Ülikooli menukas e-kursus „Programmeerimisest maalähedaselt“, kus tarkust on kogunud üle 3000 huvilise.

Eesti e-Ülikooli konsortsiumi aasta e-kursuse auhind suuruses 2000 eurot anti välja Tartu Ülikooli kursusele „Programmeerimisest maalähedaselt“, mille autoriks on Eno Tõnisson, kaasautoriteks Marina Lepp, Tauno Palts, Reelika Suviste, Vello Vaherpuu, Kaspar Papli, Hanna-Liisa Reponen, Kaspar Hollo Tartu Ülikoolist ning Mari-Liis Jaansalu, Merilin Säde Tartu Tamme Gümnaasiumist.

rsz_pilt_08.jpg

Kursuse "Programmeerimisest maalähedaselt" autor Eno Tõnisson. Foto: Kalev Lilleorg

„Ma olen rõõmus oma tiimi üle, sest see on tiimitöö ja me oleme palju õppinud sellest,“ ütleb Eno Tõnisson. „Eks kursuslaste tagasiside motiveerib ka. Kui inimesed kirjutavad ja kiidavad. Või kui tahame midagi paremaks teha. Ja kuna teeme juba neljandat korda seda, siis iga kord me teeme ümber seda – küll me muudame ülesandeid jne. See on praegu selline elustiil!“

Kursuse „Programmeerimisest maalähedaselt“ näol on tegemist MOOCiga ehk veebipõhise masskursusega, mille materjalid on suures osas avalikkusele kättesaadavad ning varustatud ülesannetega, mis võimaldavad õppijal testida loetust arusaamist. Hindamiskomisjon on kursuse puhul välja toonud, et õppematerjalid on seotud eluliste näidetega ning neid iseloomustab läbivalt soe huumor. Esile tõstmist väärib ka hästi läbimõeldud õppijaid innustav õppeprotsess, mis tagab kursuse kõrge lõpetajate arvu. Kursuse autorid motiveerivad ja toetavad osalejaid pidevalt läbi automaatse ja vahetu tagasiside, mis on ka põhjus, miks õppijate tagasiside ja kursuse lõpetanute protsent on niivõrd kõrge.

Autor ise seda päris klassikaliseks MOOC-iks (Massive Open Online Course) ei pea, sest m-täht viitab massiivsusele, mis küll Eesti kontekstis antud kursuse osalejate arvu iseloomustab, kuid maailma mastaabis jääb pigem tagasihoidlikuks. Samuti eristab kursust n-ö klassikalisest MOOC-ist see, et osalejatele antakse soovi korral tagasisidet ning suunatakse õigete vastuste poole erinevate vihjetega. Sellist asja tavapäraselt MOOCide puhul ei tehta. „Meil on sisuliselt ööpäevaringne valve. Meil on inimesed jaotatud 12-tunnistesse valvetesse. Kui küsitakse, siis umbes kaheksa tunni jooksul peaks iga küsimus vastuse saama,“ selgitab Eno Tõnisson. „See on see, mis ühest küljest teeb lõpetajate arvu suhteliselt suureks ja teiselt poolt teeb väga palju tööd.“

Kursustel on kokku osalenud üle 3000 huvilise, kellest 60% on naised. Osalejad on eelkõige täiskasvanud, enim on 25-34aastaseid. „Igal pool meedia ju toob seda programmeerimist, igasuguseid start-up’e ja IT-firmasid palju välja, et inimestel on siiras soov asjast rohkem kuulda ja kui talle pakutakse seda niimoodi maalähedaselt…Seal kursusel pole ainult puhas programmeerimine, seal on ka silmaringimaterjalid ja ilukirjanduslikke lugusid. See on ilmselt sobiv vorm praegusel hetkel inimestele.“

Kuigi kursusel on hulgaliselt kooliõpilasi osalenud, ei ole praegune formaat otseselt õpilastele suunatud. Tulevikuperspektiivis otsibki Eno Tõnisson oma tiimiga võimalusi kohandada kursust ka kooliõpilastele.

Aasta e-kursus 2016 tiitli nominendid olid veel Eesti Lennuakadeemia kursus „Informaatika“, Eesti Maaülikooli kursus „Maamõõtmine ja kartograafia“, Tallinna Tehnikakõrgkooli kursus „English for Road Construction Engineers“ ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kursus „Õppimine digiajastul I“.

2016. aastal esitati e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru 41 e-kursust, millest hindamiskomisjon tunnustas kvaliteedimärgiga 31 kursust. Taotlusvooru esitatud kursustest valdav enamus laekus ülikoolidest ja rakenduskõrgkoolidest, neli e-kursust esitati ka üldhariduskoolidest. Esmakordselt pälvis kvaliteedimärgi ka üldhariduskooli kursus, tiitel läks Pärnu Ühisgümnaasiumile kursuse eest „Sissejuhatus sotsioloogiasse“.

E-kursuse kvaliteedimärke hakati välja andma alates 2008. aastast, kokku on väljastatud 229 kvaliteedimärki.

E-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsessist ja tulemustest on võimalik lugeda täpsemalt e-õppe kvaliteedi veebileheküljelt: http://www.e-ope.ee/kvaliteet/kvaliteedimark.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet