Nädala äpp: sõnavara õppimise tarkvara Kypsis


Avaldaja:Kristi Semidor21. Aprill 2016

Kypsis on veebipõhine sõnavara õppimise tarkvara, mis töötab sõnakaartide põhimõttel (tõlgitud nii eesti kui ka inglise keelde). See on mõeldud abivahendina õpikute, tundide ning kursuste juurde.

Kypsise logo
Tarkvara Kypsis abil on võimalik: 
•    luua kursuseid (nii avalikke kui ka peidetuid), lisada sõnagruppe ja sõnavara (või lasta õpilastel lisada), 
•    korrata sõnavara koos automaatsete meeldetuletustega pikenevate ajaintervallide tagant, 
•    lisada sõnade juurde vihjeid nende paremaks meeldejätmiseks, 
•    jälgida edasiminekut, 
•    soovi korral ennast teiste õpilastega võrrelda. 

Kypsis õpilastele
Kursuse loojatel on võimalik näha kõige kehvemini meelde jäävaid sõnu ja neile tundides vajadusel rohkem keskenduda. Samas ei teki õpetajal lisakohustusi, kuna sõnu võivad lisada ka õpilased (kui see on seadetes lubatud). Sõnavara võib koosneda näiteks ka sünonüümidest või mõistetest ja nende seletustest.

Kypsis õppejõududele

Senine tagasiside nii koolidest kui ka keeltekoolidest on väga positiivne olnud - tarkvara kasutatakse ülikoolides, aga ka paljudes üldhariduskoolides. 

Kypsis töötab nutitelefonis ning veebis ning seda saab tasuta kasutada. Midagi installeerida pole vaja, piisab vaid tasuta kasutajakonto loomisest. Uurige: http://www.kypsis.com

Ootame ka õpetajate-õpilaste tagasisidet keskkonna kohta. 

Meelis Ojasild, Kypsise kaasasutaja

Haridus- ja Noorteamet