Avatud on ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele


Avaldaja:Laura Vetik26. Aprill 2016

HITSA avab taotlusvooru, kus on võimalik kõigil alus-, üld- ja kutseharidusasutustel taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D-printer KIT-ide soetamiseks.

Tingimused:

  • HITSA sihtfinantseerib haridusasutusi 75% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 25%.
  • Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir on koos kõikide maksudega 3750 €, millele lisandub haridusasutuse omaosalus 25%. Soovi korral võib haridusasutus omaosaluse protsenti suurendada.
  • Taotlusvoorus ei hüvitata tasulist tarkvara ja litsentse, mis ei tule koos seadmega. 
  • Sihtfinantseeringu saaja peab 6 kuu möödumisel alates seadmete kättesaamise kuupäevast (v.a juuni-august) esitama aruande, kuidas on taotluses esitatud tegevused realiseerunud (kus õppeaines ja kuidas seadmeid kasutatakse).
  • Toetuse saamise alla ei kuulu laua-, süle- ja tahvelarvutid.

Taotlusi võetakse vastu 15. maini 2016. a (23:59).
Taotlusele tuleb juurde lisada seadmete hinnapakkumine ning juhul kui haridusasutuse õpetajad on läbinud tehnoloogiaharidusega seotud koolitusi ka nende tunnistused ja tõendid.

Hindamiskriteeriumid:

  • Hindamisel lähtutakse taotluses kirjeldatud sisust, kuidas on põhjendatud seadmete vajadus, millised klassid on kaasatud, millistes õppeainetes ja kuidas plaanitakse seadmeid kasutada õppetöös.
  • Seadmete kogus ja kaasatud õpilaste arv;
  • Õpetajate kogemus seadmete kasutamisel ja tehnoloogiahariduse valdkonna koolitustel osalemine;
  • Hindamisel vaadatakse eelmiste HITSA seadmete taotlusvoorude tulemusi, kes on varasemalt taotlusvoorudest toetust saanud. Korduvtaotlejate puhul hinnatakse, kas soetatud seadmed on haridusasutuses aktiivselt kasutuses õppetöös ja huvitegevuses ning kas varasemalt esitatud taotluses kirjeldatud tegevused on realiseeritud.

Loe lähemalt ja esita taotlus >>

Enne taotlusvooru tähtaega (15.05) toimuvad järgmised HITSA tehnoloogiahariduse koolitused:

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet